Pragersko: Potrjen primer ptičje gripe pri labodu z ribnika

Fotografija je simbolična. (vir: pixabay.com)

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) je sporočila, da je bil na podlagi pozitivnih rezultatov preiskav v Sloveniji potrjen prvi primer aviarne influence (H5N1), ptičje gripe, pri domači perutnini na manjšem gospodarstvu na območju občine Slovenska Bistrica.

Sum je v ponedeljek postavil veterinar praktik na podlagi prijave imetnika o povečanem poginu perutnine.

Na manjši kmetiji na Zgornji Ložnici je obolelo 50 kokoši, 11 gosi in 29 rac. Ukrepi se izvajajo v skladu z zakonodajo. Prvi ukrep, ki so ga izvedli, je bil prepoved premika in neškodljivo uničenje vse perutnine na tem gospodarstvu. Izvajajo tudi popis in pregled perutninskih rej v bližnji okolici.

Portal Bistričan pa poroča, da so veterinarski inšpektorji bolezen zaznali tudi pri labodu na območju ribnikov na Pragerskem. Od treh poginulih živali, dveh labodov in gosi, je bil en labod okužen z virusom ptičje gripe, tipa A.

Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin zato ponovno opozarja na pomen zgodnjega odkrivanja bolezni. Z izvajanjem ukrepov za zgodnje odkrivanje in hitro potrditev bolezni se lahko omeji širjenje bolezni in posledično zmanjšajo škode, ki jih pojav bolezni povzroči.

Pri znakih, ki bi lahko kazali na pojav aviarne influence v reji, je treba biti pozoren predvsem na:

  • zmanjšano porabo krme in vode (za več kot 5 %),
  • padec nesnosti (za več kot 5 %),
  • povišan pogin (za več kot 3x od običajnega dnevnega pogina),
  • kakršne koli klinične znake (živčni znaki, respiratorna obolenja, driske) ali posmrtne spremembe, ki kažejo na AI.

V primeru katerega od zgoraj naštetih znakov naj rejci perutnine nemudoma pokličejo svojega veterinarja.

Uprava poziva rejce perutnine, da dosledno izvajajo biovarnostne ukrepe, s katerimi lahko preprečijo oziroma zmanjšajo možnost vnosa bolezni v reje in prenos med rejami.

Podrobnosti oziroma dodatne informacije o aviarni influenci najdete na povezavi 

S. B.