Pravi korak v smeri uresničitve projekta Pragersko

Železniška postaja Pragersko.