PRAZNIK OBČINE SLOVENSKA BISTRICA

12. marec 1311 je datum nastanka listine, v kateri se v pisnih virih prvič omenjajo bistriški meščani. Praznik občine Slovenska Bistrica je določen z Odlokom o določitvi datuma praznika Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 85/1997). Ob prazniku občine se podeljujejo tudi občinska priznanja in nagrade za preteklo leto.

O podelitvi v skladu z Odlokom o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/1998) odloča občinski svet s sklepom na predlog Komisije za priznanja in odlikovanja.

V ponedeljek, dne 12. 3. 2018 je ob 19:00 uri v Viteški dvorani gradu Slovenska Bistrica potekala slovesna akademija ob občinskem prazniku Občine Slovenska Bistrica.

V kulturnem programu je sodeloval orkester Big band Slovenska Bistrica, ki ga sestavlja 18 izkušenih in akademsko izobraženih glasbenikov pod taktirko dirigenta Jerneja Senegačnika mlajšega.

Slavnostni govornik je bil dr. Ivan Žagar. V svojem govoru je izpostavil bistriške korenine, investicije v občini in slab odnos države pri financiranju občin.

Občinski nagrajenci za leto 2017:

Listino Občine Slovenska Bistrica je prejelo KUD VIVERE

  • za posebne uspehe in dosežke na kulturnem področju, ki imajo poseben pomen za promocijo, razvoj in napredek občine Slovenska Bistrica.

Priznanja Občine Slovenska Bistrica so prejeli:

ANDREJ ERLAČ

  • za dolgoletno ustvarjanje na področju ljubiteljske kulture in družbenega življenja v občini Slovenska Bistrica.

JOŽE SLAČEK, dr. med.

  • za izjemen prispevek na področju zdravstvenega varstva v občini Slovenska Bistrica.

KLEMEN PREPELIČ

  • za vrhunske dosežke na področju športa.

Komisija za priznanja in nagrade pri Občinskem svetu Občine Slovenska Bistrica je v skladu s 16. členom Odloka o priznanjih in nagradah Občine Slovenska Bistrica in o priznanjih župana Občine Slovenska Bistrica (Uradni list RS, št. 3/98 in 39/09) ter na podlagi javnega razpisa za vložitev predlogov za podelitev priznanj in nagrad Občine Slovenska Bistrica za leto 2017, na svoji 1. izredni seji, dne 22. 2. 2018, obravnavala prispele predloge. Komisija je po razpravi sklenila Občinskemu svetu predlagati, da sprejme sklep, da se naziv častni občan Občine Slovenska Bistrica za leto 2017 ne podeli.

K.V.