Pred 28 leti so slovensko ozemlje zapustili še zadnji vojaki okupatorske JLA

(vir: RTV SLO)