Predlogi pomoči iz PKP7, ki jih je vlada sprejela včeraj

(vir: pixabay.com)

Vlada je včeraj sprejela predlog sedmega protikoronskega paketa ukrepov, t. i. PKP7, v katerem je določila številne pomoči in dodatke za prebivalstvo in gospodarstvo.

Konkretni predlogi pomoči in izplačil dodatkov so naslednji:

– Upokojenci, ki prejemajo pokojnino v znesku do 510 evrov, bodo prejeli solidarnostni dodatek 300 evrov. Upokojenci s pokojnino do 612 evrov 230 evrov in s pokojnino do 714 evrov solidarnostni dodatek v višini 130 evrov.

– Vsakemu zaposlenemu, ki dela in čigar zadnja plača ni presegla dvakratnika minimalne plače, delodajalec izplača krizni dodatek v višini 200 evrov, ki je oproščen plačila davkov in prispevkov.

– Enkratni solidarnostni dodatek v višini 150 evrov prejmejo študentje s stalnim prebivališčem v Sloveniji.

– Enkratni solidarnostni dodatek 50 evrov za vsakega otroka, do 5. dohodkovnega razreda za mesec november 2020. Dodatek bo izplačan do 31. januarja 2021.

– Starši, ki imajo 3 otroke, bodo dobili poseben dodatek v višini 100 evrov. Starši s 4 ali več otroki pa 200 evrov

– Upravičenci do enkratnega solidarnostnega dodatka 150 evrov so nosilci in člani kmetije starejši od 65 let, ki niso hkrati prejeli solidarnostnega dodatka za upokojence in katerih obdavčljivi dohodki za 2019 niso presegli 591,20 evrov na mesec

– Uvaja se izreden ukrep ob rojstvu otroka. Pomoči v višini 500 evrov bodo deležni starši za otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenim od dne uveljavitve tega zakona do eno leto po koncu epidemije.

– Do dodatka za nevarnost in posebne obremenitve v času epidemije so upravičeni javni uslužbenci v zdravstvu in socialnem varstvu, in sicer v višini 30% urne postavke njihove osnovne plače.

– Tisti, ki delajo v posebno rizičnih pogojih, kot tudi tisti, ki delajo v okviru javnih del, se bo urna postavka povečala za 65%.

– Spremembe na področju kritja fiksnih stroškov za podjetja:

  •   1000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za 30-70% in
  •   2000 evrov mesečno na zaposlenega, če so prihodki od prodaje upadli za več kot 70%

– Pomoč prostovoljnim gasilskim društvom (PGD) v višini 2000 evrov vsakemu.

Predlog vlade, ki so ga sprejeli brez stranke DeSUS, saj je Karl Viktor Erjavec sodelovanje odklonil, bo v naslednjih dneh obravnaval še državni zbor. Po potrditvi bo PKP7 objavljen v Uradnem listu RS in bo začel veljati.

Vir: Jelka Godec, državna sekretarka v Kabinetu predsednika Vlade RS, Facebook in drugo.

M. P.