Predsednica Pirc Musar je v skladu s tretjim odstavkom 23. člena novele Zakona o RTV opravila žreb !

Foto: Bor Slana/STA

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je danes popoldan v Veliki dvorani Predsedniške palače opravila žreb, s katerim je bilo določeno, katere člane Sveta RTV Slovenija bodo upravičenci za imenovanje oziroma izvolitev imenovali oziroma izvolili za dve oziroma štiri leta.

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je danes popoldan v Veliki dvorani Predsedniške palače opravila žreb, s katerim je bilo določeno, katere člane Sveta RTV Slovenija bodo upravičenci za imenovanje oziroma izvolitev imenovali oziroma izvolili za dve oziroma štiri leta.

Predsednica republike je žreb opravila v skladu s tretjim odstavkom 23. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B), ki je v veljavo stopil 28. decembra 2022. Ta določa, da mora predsednica Republike Slovenije žreb opraviti v osmih dneh po uveljavitvi zakona.

Predsednica Republike Slovenije dr. Nataša Pirc Musar je žreb opravila javno, v navzočnosti medijev in v neposrednem prenosu na spletno stran www.predsednica-slo.si.

Predsednica republike je iz posebej pripravljene posode naključno, eno za drugo, izvlekla sedemnajst (17) kroglic, označenih s številkami od ena (1) do sedemnajst (17). Vsaka številka je pomenila enega od sedemnajstih upravičencev za imenovanje oziroma izvolitev članov v Svet RTV Slovenija, kakor so navedeni v 5. členu novele zakona.

Prvih devet (9) kroglic, ki jih je izžrebala predsednica republike, je predstavljalo upravičence za imenovanje oziroma izvolitev članov Sveta RTV Slovenija, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo dveh let. To so (po vrstnem redu žreba):

 1. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za razvedrilno-športne dejavnosti,
 2. enega člana imenuje madžarska narodna skupnost na podlagi javnega poziva,
 3. enega člana imenuje italijanska narodna skupnost na podlagi javnega poziva,
 4. enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva kulturnim in umetniškim organizacijam,
 5. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za kulturno-umetniške dejavnosti,
 6. enega člana imenuje Slovenska akademija znanosti in umetnosti na podlagi javnega poziva univerzam in raziskovalnim inštitutom,
 7. enega člana imenuje Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju varstva okolja, narave in podnebja,
 8. enega člana imenuje krovna organizacija invalidskih organizacij po zakonu, ki ureja invalidske organizacije, nacionalni svet invalidskih organizacij,
 9. enega člana imenuje Nacionalni svet za kulturo na podlagi javnega poziva organizacijam s področja avdiovizualnega sektorja.

Preostalih osem (8) izvlečenih kroglic je predstavljalo upravičence, ki bodo svojega člana imenovali oziroma izvolili za dobo štirih let. To so (po vrstnem redu žreba):

 1. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za področje informativne dejavnosti,
 2. enega člana imenuje Svet delavcev javnega zavoda RTV Slovenija,
 3. enega člana imenuje Informacijski pooblaščenec na podlagi javnega poziva organizacijam, ki so dejavne na področju medijev, razvoja informacijske družbe in zagotavljanja transparentnosti,
 4. enega člana imenuje predsednica Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim,
 5. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za tehniko, kamor sodijo tudi oddajniki in zveze,
 6. enega člana imenuje Varuh človekovih pravic Republike Slovenije na podlagi javnega poziva nevladnim organizacijam s področja varstva človekovih pravic in svoboščin,
 7. zaposleni RTV Slovenija, ki izberejo izmed sebe na neposrednih volitvah enega člana za digitalni razvoj,
 8. enega člana imenuje Olimpijski komite Slovenije na podlagi javnega poziva nacionalnim in občinskim športnim zvezam ter drugim športnim organizacijam.

V skladu z 2. točko 3. odstavka (točka c) novega 17. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1B) mora predsednica Republike Slovenije na podlagi javnega poziva registriranim verskim skupnostim imenovati enega člana Sveta RTV Slovenija. Javni poziv bo predsednica republike objavila v Uradnem listu predvidoma jutri, v četrtek, 5. januarja 2022.

Predvidoma jutri, 5. januarja, bo predsednica republike o izidu žreba obvestila upravičence, v Uradnem listu pa bo objavljen tudi poziv vsem upravičencem za imenovanje oziroma izvolitev članov Sveta RTV Slovenija.

Ob tej priložnosti predsednica dr. Nataša Pirc Musar apelira na vsa ministrstva in zakonodajno telo, naj se funkciji predsednice republike v bodoče z zakoni ali drugimi predpisi ne nalaga pristojnosti, ki jih Ustava Republike Slovenije v 107. členu ne določa. Ustava namreč jasno predvideva, da predsednica republike (med drugim) imenuje državne funkcionarje, kadar je to določeno z zakonom, druge zadeve pa opravlja samo, če so določene z ustavo. Predsednica republike pristojne obenem prav tako poziva, naj se v prihodnje, ob pripravi zakonodajnih sprememb, ki bi določale dodane ali drugačne pristojnosti predsednice Republike Slovenije, kot jih predvideva ustava, najprej opravi javna razprava oz. vsaj posvet s predsednico.

Žal pa je predsednica dr. Nataša Pirc Musar pozabili omeniti, da je bilo to po dejanji po njeni vesti (104. čl. Ustave), sicer bi lahko to opravilo odklonila. Škoda za Slovenijo, da se tako degradira funkcija predsednika/predsednice. Kaj pa o tem mislite vi ? 

Vir: www.up-rs.si