Predstavitev Podravske regije

Vir: wikipedia.org

Podravska regija je ena od dvanajstih statističnih regij Slovenije. Po obsegu velja za drugo največjo v Republiki Sloveniji. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije iz leta 2014 živelo na tem območju okrog 16 % prebivalstva Slovenije. Največje urbano središče regije je Maribor. Sicer pa naravnogeografsko podobo regije tvorijo gričevja na severovzhodu, gozdnato hribovje (Pohorje in Kozjak) na zahodu ter Dravsko-Ptujsko polje (ob reki Dravi).

Podravska regija zajema naslednje občine:

 • Občino Benedikt
 • Občino Cerkvenjak,
 • Občino Destrnik,
 • Občino Dornava,
 • Občino Duplek,
 • Občino Gorišnica,
 • Občino Hajdina,
 • Občino Hoče – Slivnica,
 • Občino Juršinci,
 • Občino Kidričevo,
 • Občino Kungota,
 • Občino Lenart,
 • Občino Lovrenc na Pohorju,
 • Občino Majšperk,
 • Občino Maribor,
 • Občino Markovci,
 • Občino Miklavž na Dravskem polju,
 • Občino Oplotnica,
 • Občino Ormož,
 • Občino Pesnica,
 • Občino Podlehnik,
 • Občino Ptuj,
 • Občino Rače – Fram,
 • Občino Ruše,
 • Občino Selnica ob Dravi,
 • Občino Slovenska Bistrica,
 • Občino Starše,
 • Občino Sveta Ana,
 • Občino Sveti Andraž v Slovenskih goricah,
 • Občino Šentilj,
 • Občino Trnovska vas,
 • Občino Videm,
 • Občino Zavrč,
 • Občino Žetale.