Preiskovalna komisija pod vodstvom Karmen Furman začela z zasliševanjem prič

Poslanka mag. Karmen Furman

Včeraj, 30. novembra 2020, je v Državnem zboru zasedala Preiskovalna komisija o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije ter področju nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom, ki jo vodi bistriška poslanka mag. Karmen Furman.

Na ponedeljkovi seji je komisija pričela z zasliševanjem prvih prič iz drugega dela preiskave, to je področje nabav in upravljanja z medicinsko opremo in zdravstvenim materialom.

Na prvo zaslišanje so bile povabljene priče Jana Štefančič, Marjetka Štefančič, Tadeja Štefančič in Konrad Kuštrin, pri čemer sta se priči Jana Stefančič in Marjetka Štefančič opravičili.

V ponedeljek je kot prva priča pred preiskovalno komisijo najprej stopila Tadeja Štefančič, direktorica novogoriškega podjetja Gopharm d. o. o. Predsednico komisije mag. Karmen Furman je zanimalo predvsem poslovanje njenega podjetja Gopharm z bolnišnico Nova Gorica, v kateri je bila dolga leta zaposlena tako njena mama kot sedaj tudi sestra, obe pa sta v postopkih javnih naročil tudi sodelovali, kar med drugim kaže na morebiten konflikt interesov.

Furmanovo je zato zanimalo, ali so morda prav te sorodstvene vezi vzrok za očitno višji delež dobav zdravil in potrošnega materiala podjetja Gopharm v bolnišnico Nova Gorica v primerjavi z ostalimi bolnišnicami. Da je bilo to podjetje nadpovprečno uspešno ravno pri poslovanju z bolnišnico Nova Gorica, je namreč že leta 2016 ugotovil tudi upravni nadzor ministrstva za zdravje, ki je bil sprožen na podlagi številnih anonimnih prijav.

Tadeja Štefančič je v svojem zagovoru sicer slednje zanikala in povedala, da sama v tem primeru ne vidi konflikta interesov, saj je vodstvo bolnišnice in tudi vsi ostali vedelo za njeno sorodstveno razmerje z mamo in sestro, zato meni, da so imeli na razpisih enake pogoje kot ostala podjetja.

V nadaljevanju seje pa je bila v popoldanski urah zaslišana tudi druga priča, Konrad Kuštrin, ki je povedal, da je na problematiko konflikta interesov pri nabavi zdravil in potrošnega materiala v bolnišnici tudi sam opozarjal.

Konrad Kuštrin, ki je bil vse od leta 2004 v bolnišnici Nova Gorica zaposlen kot anesteziolog, določeno obdobje je tudi vodil oddelek za anesteziologijo, je med drugim dejal, da so dolga leta nabave v bolnišnici potekala preko vodje lekarne Marjetke Štefančič, njena hčerka pa je bila (in je tudi še danes) direktorica podjetja Gopharm, ki je v bolnišnico v velikem obsegu uspešno dobavljalo zdravila.

Prav tako je Kuštrin povedal, da je ves izbor materiala in opreme naredila vodja lekarne, tudi samo specifikacijo materiala z blagovnimi znamkami. Na nepravilnosti so opozarjali tudi ponudniki, ki na razpisu niso bili izbrani. Kuštrin je na nepravilnosti opozarjal tako strokovni svet kot direktorje bolnišnice, a se kljub opozorilom dolga leta ni zgodilo nič.

Je pa Kuštrin dobil zasebno tožbo s strani podjetja Gopharm in direktorice lekarne Marjetke Štefančič, potem ko je za RTVSLO podal izjavo, v kateri je opozoril na spornost zgoraj omenjene prakse.

Na koncu zaslišanja je Kuštrin še povedal, kaj bi bilo po njegovem mnenju treba spremeniti v sistemu javnega naročanja in nabav. Izpostavil je pomanjkanje državnih standardov in normativov, kjer bi bili opisi medicinske opreme in njihove cene ter, da bi morala nabavo medicinske opreme prevzeti država.

M. P.