Prevzemna ponudba za Tovarno olja Gea uspela

Šentrupertska družba Plasta je v prevzemni ponudbi za Tovarno olja Gea, ki se je iztekla v soboto, pridobila 398.132 delnic, kar predstavlja 31,72-odstotni delež družbe. Skupaj s 60,11-odstotnim deležem, ki ga je imela že pred objavo ponudbe za prevzem, je lastništvo v Tovarni olja Gea povečala na 91,83 odstotka.

Plasta, ki je v lasti podjetnika Franca Freliha, je v objavi izida prevzemne ponudbe zapisala, da je prevzemna ponudba za Tovarno olja Gea uspela.

Plasta je julija s konzorcijem prodajalcev – družbe TCK, KD Skladi, KD Kapital, KD Group, Adriatic Slovenica, Primorski skladi in Apis-Vita – sklenila pogodbo o nakupu 754.341 delnic oz. 60,11-odstotnega deleža bistriške tovarne olj, za delnico pa je plačala pet evrov. Toliko je za delnico ponudila tudi v prevzemni ponudbi.

Uprava največjega slovenskega proizvajalca jedilnih olj je prevzem s strani Plaste ocenila kot dober, saj da jim zagotavlja nadaljevanje izvajanja opredeljene poslovne politike in strategije družbe. Prevzem bo po ocenah uprave prispeval k večji poslovni uspešnosti ter s tem zagotovitvi dolgoročnega razvoja in obstoja podjetja.

Ob tem so v podjetju, pa tudi v sindikatu in svetu delavcev, zadovoljni z zagotovilom novega lastnika, da ne načrtuje spremembe sedeža podjetja, niti večjega prestrukturiranja, ki bi ogrožalo delovna mesta in napovedovalo spremembe v vodstvu bistriške družbe.

Osnovna dejavnost Plaste je proizvodnja plošč, folij, cevi ter profilov iz plastičnih mas, vendar prek nje Frelih obvladuje še več povezanih podjetij, med katerimi je od leta 2003 s področja živilske industrije tudi Dana iz Mirne na Dolenjskem. Leta 2016 so prevzeli še podjetje Plama-pur.

V prvem polletju 2018 je imela Gea 11,01 milijona evrov prihodkov, kar je 11 odstotkov manj kot v istem obdobju lani. Doseženi prihodek je bil za 13 odstotkov nižji od načrtovanega. Podjetje je doseglo 15.592 evrov dobička, kar je skoraj tretjina manj kot v istem obdobju lanskega leta.

M. P.