Priča smo zlorabam socialnih transferjev na podlagi fiktivno prijavljenega prebivališča tujcev

V tej hiši v Šentilju je bilo še maja 2019 prijavljenih kar 547 oseb. Poročali smo že, da smo priča zlorabam socialnih transferjev na podlagi fiktivno prijavljenega prebivališča tujcev. Poslanka mag. Karmen Furman od vlade ponovno zahteva dodatne odgovore,.

Zneski prejetih socialnih transferjev tujcem in njihovim družinam so se v zadnjih štirih letih izrazito povišali, in sicer na nekaterih območjih centrov za socialno delo tudi za več kot 50 odstotkov, največ pa na območju centra za socialno delo Spodnje Podravje, kar za 67 odstotkov.

 

Poslanka mag. Karmen Furman

Poslanka SDS mag. Karmen Furman iz Slovenske Bistrice je zato predstavila zahtevo za sklic skupne nujne seje več parlamentarnih odborov, kjer bodo obravnavali problematiko zlorabe socialnih transferjev na podlagi fiktivno prijavljenega prebivališča.

»Že več let se v medijih in nasploh v širši javnosti opozarja na problematiko prijave stalnih in začasnih prebivališč predvsem tujcev, ki so fiktivna, kar je nezakonito samo po sebi, dodatno pa lahko takšna dejanja pomenijo oškodovanje državnega proračuna, saj se na prijave prebivališč vežejo tudi pravice do socialnih transferjev,« je uvodoma dejala poslanka in spomnila na enega od odmevnejših primerov v zadnjem času, in sicer, ko je bilo v Šentilju na istem naslovu prijavljenih kar 547 oseb, lastnika pa sta vsaki osebi za prijavo računala 100 eur.

Spomnila je, da je bilo ob spremembi zakonodaje pred dvema letoma jrečeno, da se bodo takšne anomalije sistemsko odpravile, a je iz prakse žal razvidno, da problemi ostajajo. Dodatno je razkrila:

  • število delovnih dovoljenj za stalno prebivanje tujcev se je v dobrem letu povečalo za 52 %;
  • v primerjavi z lanskim letom v prvih treh mesecih letošnjega leta prišlo kar do 58-odstotnega povišanja izdanih dovoljenj za začasno in stalno prebivanje tujcev.

“Pri tem po oceni približno tretjina teh tujcev odide v druge države oziroma ne prebivajo na območju Republike Slovenije, vendar pri nas kljub temu uživajo pravice do socialnih transferjev in pravico do zdravstvenega zavarovanja,« je povedala Furmanova.

Po preteku leta ali dveh se tem osebam na prijavljenem prebivališču na podlagi pravice do združitve z družino pridružijo še zakonci, ki so prav tako upravičeni do različnih socialnih transferjev, kot so denarna socialna pomoč, otroški dodatek, brezplačni vrtec, štipendije itd.

V SDS zato zahtevajo, da se stvari ustrezno uredijo, za to so pripravili tudi predloge sklepov. Kakšna bo nadaljnja razprava v državnem zboru, bomo spremljali.

M. P.