Primerom, kot je bil šentiljski, odklenkalo

Hiša v Šentilju, kjer je bilo prijavljenih kar 545 tujcev. Teh zgodb bo zdaj nepreklicno konec, državni zbor je sinoči na predlog vlade sprejel spremembe zakonodaje na tem področju.

Vlada je včeraj v državni zbor poslala predlog sprememb zakona o prijavi prebivališča, s katerimi namerava zajeziti problematiko navideznih, lažnivih (fiktivnih) prijav prebivališč. 

Sprememba zakona o prijavi prebivališča ponovno uvaja krajevno pristojnost za prijavo prebivališča, kar pomeni, da bo lahko posameznik prijavil stalno ali začasno prebivališče samo na območju tiste upravne enote, kjer je naslov, na katerega se prijavlja.

Ob prijavi se bo stanodajalca, tako kot to že velja za posameznika, zavezalo, da navede resnične podatke.

Ob vsaki prijavi bo uradna oseba, to je zaposleni na upravni enoti, moral preveriti podatke o dejanski rabi dela stavbe, uporabni površini dela stavbe, namenjene stanovanjski rabi oziroma nastanitvi, in število že prijavljenih oseb na naslovu.

Z zakonom bodo predpisani tudi površinski standardi za prijavo prebivališča.

Če osnovni pogoji za prijavo, ki izhajajo iz rabe oziroma namembnosti, velikosti ali števila že prijavljenih oseb, ne bodo izpolnjeni, bo namesto ugotovitvenega upravnega postopka izveden skrajšan upravni postopek – poziv k dopolnitvi vloge in zavrnitev prijave, če dokazila ne bodo priložena v roku.

Stvari se tako urejajo tudi na tem področju. V prihodnje tako ne bo več opravičil za prijave, kot so bile na primer v Šentilju, kjer je bilo v eni izmed hiš prijavljenih 545 oseb, na vsakega je odpadlo 0,37 kvadratnega metra površine v stavbi.

M. P.