Prizidava Doma dr. Jožeta Potrča, enota Slovenska Bistrica

Dom dr. Jožeta Potrča Poljčane, Enota Slovenska Bistrica

Vlada je v veljavni Načrt razvojnih programov 2022–2025 uvrstila nov projekt, in sicer Nadzidava in prizidava Doma dr. Jožeta Potrča, enota Slovenska Bistrica, je razvidno iz sporočila za javnost po današnji seji vlade.

Namen investicije je zagotoviti ustrezne prostorske pogoje za povečanje kapacitet v enoti doma v Slovenski Bistrici na 12 oddelkov, ki bodo zagotavljali bivanje do 200 starejšim osebam in s tem omogočiti bivanje in oskrbo večjemu številu ljudi. Ob tem se bo primerno povečal spremljajoči zdravstveni in servisni program, predvsem kuhinja.

Z izvedbo investicije bo zagotovljena ustrezna socialnovarstvena infrastruktura, ki bo sledila demografskim trendom in omogočala kakovostno skrb za starostnike, zmanjšala število čakajočih za sprejem v oskrbo ter pripomogla k dvigu kakovosti družbenega okolja.

Ocenjena vrednost investicije znaša 4.223.601,99 evra z DDV.

Sredstva za investicijo bodo zagotovljena na naslednji način:

– resorno ministrstvo: 4.173.426,99 evra, od tega v letu 2022 v višini 2.540.771,00 evrov in v letu 2023 v višini 1.632.655,99 evra

– Občina Slovenska Bistrica: 50.175,00 evrov v letu 2021

Priprave na investicijo so se začele v letu 2021 (priprava investicijske dokumentacije), gradbena dela pa se bodo izvajala v letih 2022 in 2023.

M. P.