Projekt Pragersko: Bistričanom prekipelo

Železniška postaja Pragersko.

O tem, da se stvari pri modernizaciji železniškega vozlišča in postaje Pragersko pošteno zapletajo, ni nobenega dvoma več. Zapleta se zaradi pridobivanja ustreznih soglasij, izvedba projekta je resno ogrožena. Pridobivanje okoljevarstvenega soglasja traja namreč že dve leti in pol.

Na to v državnem zboru že dlje časa opozarja tudi bistriška poslanka mag. Karmen Furman, zdaj bodo o tem na 8. redni seji občinskega sveta, ki bo 20. februarja, razpravljali tudi občinski svetniki.

Občina je na sejo povabils oba pristojna ministra, in sicer Alenko Bratušek (za infrastrukturo) in Simona Zajca (za okolje in prostor), da bosta lahko iz prve roke pojasnila, kaj se dogaja. Zaenkrat namreč zgolj prelagata odgovornost drug na drugega, kar se je jasno izkazalo tudi ob njunem zadnjem soočenju v državnem zboru, za kar je poskrbela Karmen Furman.

Bratuškova je sicer tudi 25. novembra 2019, ob obeležitvi zaključka projekta odseka železniške proge Poljčane – Slovenska Bistrica »trdno zagotovila«, da dela na projektu tečejo tekoče in da bo projekt izveden.

Zdaj pa kaže drugače. Projekt modernizacije železniškega vozlišča in postaje Pragersko pa je za lokalno skupnost (občino in krajevno skupnost) izjemnega pomena, in sicer z več vidikov: prometne varnosti, izgradnje protihrupnih ograj in tudi gradnje cestnega podvoza skozi Pragersko.

Projekt je bil uvrščen tudi v financiranje v okviru evropskega kohezijskega sklada, kjer na črpanje čaka 40 milijonov evrov. Zato je nujno, da dela stečejo. Če denar ne bo porabljen, se lahko zgodi, da bo vladna služba ta sredstva prenesla drugam, Pragersko pa bo »pozabljeno«.

Ali je to cilj Alenke Bratušek in Simona Zajca, bomo lahko spremljali 20. februarja 2020. Seja občinskega sveta je javna, na njej so lahko navzoči tudi krajani.

Problematika modernizacije vozlišča in železniške postaje Pragersko je na dnevni red seje občinskega sveta uvrščena kot 16. zapored. Občina je na sejo poleg Bratuškove in Zajca povabila še Moniko Pintar Mesarič (v. d. direktorico Direkcije RS za infrastrukturo) in Lilijano Kozlovič, generalno direktorico Agencije RS za okolje.

Vir: tukaj

M. P.