Projekti, ki jih država načrtuje za Poljčane

Poljčane

Za občino Poljčane so med projekte, ki bodo financirani z državnim denarjem, uvrščene naslednje investicije:

  1. Križišče: odcep za Žiče – Ureditev neurejenega križišča

Projekt je bil v državni program uvrščen leta 2009, po zdajšnjih napovedih bo končan leta 2027. Ocenjena vrednost je 1,16 milijona evrov. Doslej za to ni bilo porabljenega še niti evra. Vse skupaj naj bi potekalo v letu 2027.

2. Ureditev križišča v centru Poljčan (odcep za Majšperk)

Ureditev je bila v državni program uvrščena leta 2010, po napovedih bo končano leta 2024. Ocenjena vrednost projekta je 1,84 milijona evrov. Doslej je bil porabljen 1 % sredstev, večina bo v letih od 2022 do 2024. V letih 2020 in 2021 bodo potekale aktivnosti za umestitev trase v prostor, ki jih bo vodila občina.

3. Obnova dotrajanih vozišč Poljčane – Majšperk

Projekt je bil v državni program vključen že leta 2006, po zdajšnjih napovedih naj bi bil končan leta 2024. Ocenjena vrednost je 3,15 milijona evrov. Doslej je bilo porabljenih 39 % načrtovanih sredstev (v letih od 2006 do 2021). V letih 2020 in 2021 bo potekalo spremljanje oziroma poročanje o stanju na projektu. V kolikor bodo zagotovljena oziroma prerazporejena sredstva (kar je malo verjetno), se bodo aktivnosti na projektu nadaljevale.

Skrbnik vseh navedenih projektov je Direkcija RS za infrastrukturo.

Poleg navedenega so za občino Poljčane v državni razvojni program vključeni še naslednji projekti, kjer bo (skupaj z ostalimi občinami) možno črpati proračunski denar:

  • Spodbude za zagon inovativnih podjetij
  • LAS Dobro za nas
  • Potekala bo zamenjava dotrajanih števcev s pametnimi, kar izvaja Elektro Maribor, plačnik pa je država oziroma v njenem imenu ministrstvo za infrastrukturo.

Vir: proracun

M. P.