Rače – Fram: Bogato darilo za 435 dijakov in študentov

(vir: pixabay.com)

V Občini Rače – Fram so s 1. januarjem 2020 povišali občinsko žepnino 277 dijakom in 158 študentom. Po novem bodo ti prejemali po 50 evrov mesečno.

Občina Rače – Fram je v proračunih za leti 2019 in 2020 zagotovila finančna sredstva za občinske žepnine vsem vlagateljem – dijakom in študentom, za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020.

Prvotni znesek je bil 40 evrov, ki je veljal od 1. septembra do 31. decembra 2019.

Na 7. redni seji Občinskega sveta pa so sprejeli sklep o zvišanju zneska občinskih žepnin na 50 evrov, z veljavnostjo od 1. januarja 2020 dalje.

Občinsko žepnino bodo dijaki in študenti prejemali do 30. junija 2020.

M. P.