Rače – Fram: Ena redkih občin, ki subvencionira tudi samozaposlitev

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram je ena redkih slovenskih občin, ki subvencionira odpiranje novih delovnih mest ali samozaposlitev.

V občinskem proračunu so za subvencije v ta namen namenili 60.000 evrov, razpis je odprt do 30. septembra 2019.

Subvencijo za zaposlovanje lahko pridobi podjetje, ki ima sedež v občini Rače – Fram in za občane, ki še niso bili zaposleni, so ostali brez službe ali pa so v postopku izgubljanja službe. Delovno mesto mora obstajati vsaj dve leti po prejeti pomoči. Za eno zaposlitev je mogoče dobiti največ eno povprečno neto plačo v Republiki Sloveniji v preteklem letu.

Subvencijo za samozaposlitev pa lahko dobi občan, ki je bil pred tem prijavljen kot brezposelna oseba na zavodu za zaposlovanje, ali pa tudi nekdo, ki se je takoj po končanem šolanju samozaposlil. Posamezna oseba lahko dobi do največ dve povprečni neto plači.

Prosilec mora imeti stalno prebivališče na območju občine Rače – Fram, tudi gospodarsko dejavnost mora opravljati na območju občine. Do polovičnega zneska subvencije pa je upravičena tudi oseba, ki opravlja registrirano gospodarsko dejavnost na območju občine Rače – Fram in ima stalno prebivališče izven te občine. Prosilec se zaveže, da bo samozaposlitev trajala še najmanj dve leti po prejeti pomoči. Znesek dodeljenih sredstev lahko znaša do dve povprečni neto plači v RS v preteklem letu.

Več o razpisu je na voljo tukaj: race-fram.si/

M. P.