Rače – Fram in Starše brez evra dolga, kaj pa ostali?

(vir: pixabay.com)

Preverili smo, kako zadolžene so občine v Zgornjem Podravju. Izkazalo se je, da sta dve občini brez evra dolga. To sta Rače – Fram in Starše. Ostale občine pa so zadolžene. Najvišji dolg na prebivalca na dan 31. 12. 2018 so imeli v Selnici ob Dravi.

Nominalno je dolg največji v občini Slovenska Bistrica, kjer znaša dobrih 13 milijonov evrov. Vendar pa je to tudi največja občina v Zgornjem Podravju, zato dolg na prebivalca ni največji.

Najbolj je svoje občane do 31. 12. 2018 zadolžila občina Selnica ob Dravi. V tej občini so se lani zgodile tudi spremembe na volitvah, na veliko zadolženost je nenehno opozarjala tudi dr. Vlasta Krmelj, ki ima zdaj kot nova županja zaradi tega precej izzivov.

V nadaljevanju pa poglejte, kako zadolžene so  občine in kakšen je dolg na posameznega občana (občine so razvrščene po abecednem redu).

Občina Dolg na dan 31. 12. 2018, v evrih Štev. prebivalcev Dolg na prebivalca, v evrih
Duplek  3.442.369  7.008 491
Hoče – Slivnica  2.895.847 11.358 255
Kungota  1.480.556   4.937 300
Lovrenc na Pohorju    711.563   3.123 228
Makole    950.878   2.081 457
Miklavž na Dravskem Polju  1.944.877   6.697 290
Oplotnica  1.374.797   4.198 327
Pesnica  1.764.776   7.398 239
Poljčane  2.045.222   4.301 476
Rače – Fram             0   7.438    0
Ruše  2.548.032   7.347 347
Selnica ob Dravi  2.446.040   4.612 530
Slovenska Bistrica 13.273.641  25.842 514
Starše               0   4.121    0
Šentilj  3.440.989   8.439 408

Slovenske občine so bile na dan 31. 12. 2018 zadolžene za 848,67 milijona evra. Po podatkih ministrstva za finance so župani in županje vsakega občana v povprečju zadolžili za dodatnih 412 evrov.

M. P.