Rače – Fram: Na sklep vladne službe so čakali pet let

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram bo končno lahko začela z izgradnjo prepotrebne nove komunalne čistilne naprave v Račah, katere vrednost je ocenjena na skoraj 5 milijonov evrov. Pri tem bodo 1,4 milijona evrov pridobili iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, iz državnega proračuna okoli 340 tisoč evrov, preostanek, okoli 3,3 milijona evrov, bo plačala občina.

Od začetka do tega, da so pridobili sklep Službe Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijo o sofinanciraju investicije, je trajalo pet let. Z zbiranjem vseh potrebnih soglasij in pripravo zajetne dokumentacije so namreč začeli že pred petimi leti.

Na občini so ob tem pojasnili, da so zaradi dolgotrajnosti postopka in številnih vmesnih nejasnosti ter zapletov na trenutke celo razmišljali, ali ne bi bilo – navkljub njihovim prizadevanjem za skrbo ravnanje z davkoplačevalskim denarjem – investicijo morda bolje v celoti zgraditi z lastnimi sredstvi.

Časovno oddaljevanje možnosti začetka izgradnje jih je “že močno jezilo, begalo in vse bolj skrbelo”, so navedli. Po petih letih pa so le dočakali sklep vladne službe o sofinanciranju.

Nova čistična naprava v Račah bo sodobnejša, funkcionalnejša in zmogljivejša. Njene kapacitete bodo za več kot enkrat večje od obstoječih in bodo zadoščale za 9600 populacijskih enot, po potrebi pa bo omogočena tudi njihova razširitev.

Pri biološkem čiščenju odpadnih komunalnih, industrijskih in padavinskih odpadnih voda bo delovala po sistemu SBR-tehnologije. Preden bodo industrijske vode spuščene v čistilno napravo, bodo tehnološko očiščene. Poleg primarne in sekundarne funkcije bo nova čistilna naprava v Račah, ki bo stala na lokaciji sedanje (ta obratuje že peto desetletje), povzročala manj hrupa in neželenih vonjav. Prinesla bo še eno v nizu pomembnih izboljšav – opravljala bo tudi terciarno čiščenje, kar bo v praksi pomenilo, da bo iz odpadnih voda odstranjevala tudi dušik in fosfor.

Čistilna naprava, ki za Rače in širšo okolico pomeni pomembno investicio, bi po napovedih občine lahko začela poskusno obratovati že prihodnje leto, to je v letu 2021.

M. P.