Rače – Fram: Načrt za stanovanjsko gradnjo v Koprivniku

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram je začela z izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko gradnjo v Koprivniku, na delu območja EUP K-3.

Na tem območju je predvidena gradnja 13 enostanovanjskih objektov, urediti želijo  zunanje površine in zgraditi potrebno prometno, energetsko, komunalno in komunikacijsko infrastrukturo.

Občina predloge in pripombe na načrtovano prostorsko ureditev zbira do 28. februarja 2022.

Predloge in pripombe jim lahko pošljete prek elektronske pošte ([email protected]) ali z navadno pošto na naslov Občina Rače – Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače

Več podrobnosti je na voljo na povezavi: DownloadFile (race-fram.si)

Predvideno območje gradnje 13 stanovanjskih hiš

M. P.