Rače – Fram: Občina bo dogradila vrtec v Račah

Dogradili so vrtec v Račah, ki deluje v sklopu osnovne šole. (vir: arnes.si)

Občina Reče – Fram je objavila javno naročilo za rekonstrukcijo in dozidavo vrtca v Račah. S tem bodo povečali kapacitete in število oddelkov k obstoječemu vrtcu. Dozidali bodo tri igralnice in povečali (rekonstruirali) obstoječo centralno kuhinjo.

Razpis je odprt do 12. marca 2019, ko bo tudi javno odpiranje ponudb. Predvideno trajanje del bo šest mesecev.

V obstoječi stavbi vrtca je trenutno 7 oddelkov, stavba je klasično zidana. Občina zdaj predvideva odstranitev krajnega zahodnega dela, kjer so locirane zunanje sanitarije in skladišče, kjer bo pridobljen prostor za umestitev novih igralnih in spremljevalnih površin. V novi dozidavi bodo v pritličju locirane 3 igralnice, dvoje sanitarij, skupna garderoba, predprostor, hodnik in nov vhod z vetrolovom. V mansardi dozidave bo locirane prezračevalne naprave s klimatom. Povezava novega prizidka in obstoječega vrtca bo preko novih požarnih vrat.

V nadaljevanju objavljamo nekaj podrobnosti iz razpisne dokumentacije.

Opis dozidave kuhinje

Na mestu obstoječega servisnega vhoda v kuhinjo in obstoječe nadstrešnice, ki bo odstranjena, bo izveden nov prizidek, kjer bodo umeščena skladišča za kolonialni program, skladišče mesa, mleka in mlečnih izdelkov, skladišče zelenjave, garderoba in sanitarije kuhinjskega osebja in servisni vhod. Dozidava bo pritlične etažnosti,

Predvidena rekonstrukcija kuhinje

Obstoječa kuhinja bo rekonstruirana tako, da bodo odstranjene predelne stene in del nosilnih sten, v obstoječih nosilnih stenah bodo novi nosilci. Kuhinjska oprema in obstoječa mesta posameznih tehnoloških procesov bodo organizirani na novo tako, da bodo kuhinja z namestitvijo nove opreme imela kapaciteto priprave obrokov za povečano število otrok.

Opis nove gradnje zunanjih sanitarij in skladišča

Na severni strani obstoječega vrtca bo locirana nova samostojna stavba z zunanjimi sanitarijami in skladiščem za zunanja igrala bruto tlorisnih dimenzij 5,00 m x 8,00 m = 40,00 m2 in etažnosti P. Stavba bo klasično zidana – temelji bodo AB temeljna plošča, stene bodo pozidane z opečni zidaki, ostrešje bo leseno.

Okna in vrata

Vsa okna bodo lesene izvedbe z zunanjimi alu zaščitnimi profili, zastekljena delno z izolativnim in delno z izolativnim varnostnim steklom ESG. Izvedena bodo zunanja alu senčila – žaluzije širine 80 mm na ročni pogon in komarniki, skrito v podometne omarice. V igralnicah, dodatnih prostorih za dejavnost otrok in športni igralnici bodo izvedeni še notranji zatemnitveni roloji.

Vsa notranja vratna krila bodo lesena – fumirana, z zaokroženimi soft robovi in nebrazdanim krilom, delno zastekljeno z varnostnim steklom. Podboji bodo kovinski z integrirano zaščito za prstke.

Zunanja vrata in notranja vrata na glavnih komunikacijah bodo iz alu profilov, zastekljena z varnostnim steklom in z nameščeno zaščito za prstke. Vsa vrata izhodov na prosto bodo izvedena tako, da jih otroci ne morejo odpreti sami.

Fasada

Fasada bo v celoti toplotno izolirana debeline 20 cm. Fasada na severozahodnem delu, fasada prizidka kuhinje in delno jugovzhodno in jugozahodno trakt bo izvedena kot prezračevana fasada obložena z vlaknocementnimi fasadnimi ploščami. Ostala fasada bo izvedena kot tankoslojna difuzijsko odprta fasada.

O vrtcu

Vrtec, poimenovan Enota vrtca pri OŠ Rače, deluje kot organizacijska enota Osnovne šole Rače. Ravnatelj šole in vrtca je Rolando Lašič, pomočnica ravnatelja za vrtec pa Nina Brezner. Za otroke skrbi devet strokovno usposobljenih vzgojiteljic in deset pomočnic vzgojiteljic. Trenutno je v vrtcu 9 oddelkov (dva sta izven stavbe) in 171 otrok.

Predvideni trije novi oddelki (vir: dokumentacija)

M. P.