Rače – Fram: Občina objavila več javnih razpisov

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram je po potrjenem proračunu za leto 2021 objavila več javnih razpisov za sofinanciranje ali dodelitev nepovratnih finančnih sredstev.

Občina v letu 2021 načrtuje za 9,28 milijona evrov prihodkov in 11,78 milijona evrov odhodkov. Med prihodki je 5,52 milijona evrov namenjenega za investicije, kar pomeni 59,4 odstotka vseh načrtovanih prihodkov.

Navkljub načrtovanemu primanjkljaju v višini 2,5 milijona evrov občina tudi v letu 2021 ne načrtuje zadolžitve. Občina Rače – Fram je tudi ena redkih občin v Sloveniji, ki nima niti evra dolga.

Občina ima odprte naslednje javne razpise:

 • JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače-Fram za leto 2021
 • RAZPIS za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2021
 • JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog na področju športa v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Rače-Fram za leto 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev krajanov v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje društev, ki delujejo na področju varovanja narave v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Rače-Fram v letu 2021
 • JAVNI RAZPIS o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za izgradnjo malih komunalnih čistilnih naprav in hišnih črpališč v občini Rače-Fram za leto 2021
 • RAZPIS za dodelitev sredstev za spodbujanje podjetništva v občini Rače-Fram za leto 2021
 • JAVNI RAZPIS za dodelitev finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj kmetijstva in podeželja v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje izvajanja nalog na področju športa v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje kulturnih programov, projektov in ljubiteljske kulturne dejavnosti v občini Rače-Fram za leto 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje dejavnosti in projektov društev krajanov v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje društev upokojencev v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje društev, ki delujejo na področju varovanja narave v občini Rače-Fram v letu 2021
 • Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov drugih društev v občini Rače-Fram v letu 2021

Vsi razpisi in vloge so dostopni na spletni strani občine: INFORMATOR št. 5 – race-fram.si (race-fram.si)

M. P.