Rače – Fram: Občinski svetniki potrdili zaključni račun za leto 2018

Rače (foto: kraji.eu)

Na včerajšnji 4. redni seji, ki je potekala v Beli dvorani gradu Rače, so občinski svetniki občine Rače – Fram med drugim obravnavali tudi občinski zaključni račun. Iz podatkov je razvidno, da je občina lani imela 7,2 milijona evrov prihodkov, porabili pa so za 188 tisoč evrov manj. Odhodki so bili namreč 7,02 milijona evrov.

Rače – Fram so tudi ena redkih občin v Sloveniji, ki nima niti evra dolga, vsa leta pa poslujejo tako, da po sistemu dobrega gospodarja odhodke usklajujejo s prihodki.

Za investicije so lani namenili 2,28 milijona evrov. Poraba pa je bila dokaj razpršena. Za komasacijo Gorica so plačali dobrih 108 tisoč evrov. Za kanalizacijo Ješenca – Požeg so plačali 251 tisoč evrov. Za kanalizacijo v kraju Morje so namenili 102 tisoč evrov, za kanalizacijo v Račah pa dobrih 20 tisoč evrov. Za izgradnjo pločnikov za pešce so dali 66 tisoč evrov, rekonstrukcija občinskih cest pa je stala 490 tisoč evrov. Še slabih 12 tisoč evrov so namenili za sanacijo plazu.

Za investicijsko vzdrževanje in obnove so porabili 1,01 milijona evrov, od tega največ za obnovo objekta Turner (456 tisoč evrov). Več kot 100 tisoč evrov so namenili še za investicijsko vzdrževanje vodovoda (126 tisoč evrov), za javno razsvetljavo (144 tisoč evrov), promocijsko-degustacijski prostor v gradu Rače pa je občino stal skoraj 109 tisoč evrov.

Za različne študije o izvedljivosti projektov in načrte ter nadzor so plačali 130 tisoč evrov. Za investicije v javnih zavodih so dali skoraj 120 tisoč evrov, od tega največ za vzdrževanje osnovne šole (dobrih 40 tisoč evrov).

Ob koncu leta so imeli na računih 3,44 milijona evrov, kar bodo namenili za financiranje občinskih potreb v letu 2019. V občinski proračun sta poleg občine vključeni še dve krajevni skupnosti, Fram in Rače.

Na postavki Župan je bilo lani porabljenih 65.814 evrov, od tega je bila nagrada za opravljanje funkcije podžupana 8.422 evrov. Županova bruto osnovna plača pa je bila 38.470 evrov ali 3.205 evrov mesečno. Ostalo do 50.291 evrov so bili prispevki na bruto plačo, regres in premija kolektivnega dodatnega zavarovanja, kar pripada vsem zaposlenim v javni upravi. Za reprezentanco je župan Branko Ledinek celo leto porabil le 4.584 evrov, kar je v primerjavi z ostalimi župani nizek znesek. Dnevnic in ostalih potnih stroškov pa si ni izplačeval, kar je prav tako redkost med občinami.

M. P.