Rače – Fram: Občinsko žepnino 281 dijakom in dijakinjam

(vir: pixabay.com)

Občina Rače – Fram je objavila skupno odločbo, iz katere je razvidno, da je v tem šolskem letu do občinske žepnine upravičenih skupno 281 dijakov in dijakinj.

Do žepnine so upravičeni vsi dijaki in dijakinje, ki so vložili vlogo po objavljenem razpisu.

Višina občinske žepnine za šolsko leto 2021/2022 znaša 50 evrov mesečno, za čas od 1. septembra 2021 dalje, za obdobje 10 mesecev, to je do 30. junija 2022.

Prvo izplačilo žepnine bo izvedeno najkasneje do 30. novembra 2021, s poračunom zneskov žepnin od septembra dalje.

V nadaljevanju pa bo žepnina izplačevana do 15. dne v mesecu za pretekli mesec, nakazana bo na transakcijski račun posameznega upravičenca oz. upravičenke.

Vir: race-fram.si

S. B.