Rače – Fram: Po 50 evrov vsakemu predšolskemu in šoloobveznemu otroku

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram se je odločila, da bo v letu 2020 za vsakega predšolskega in šoloobveznega otroka s stalnim prebivališčem v občini namenila 50 evrov, z željo, da bi otroke za ta sredstva pod božičnim drevesom pričakala Božičkova darila po njihovih željah oz. po presoji njihovih staršev.

S to gesto želijo mladim družinam vsaj nekoliko olajšati in polepšati prihajajoči praznični čas, ki se ga vsi veselimo in ga radostno pričakujemo. Za pomoč pa morajo starši na občino oddati posebno vlogo.

To lahko vložijo starši vseh otrok s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram, katerih otroci so:

  • bili rojeni leta 2020 oz. bodo rojeni do vključno 31. 12. 2020,
  • predšolski (vključeni v vrtca v občini ali izven nje ter tisti, ki niso vključeni v vrtec),
  • šoloobvezni – učenci od 1. do vključno 9. razreda OŠ (ne glede na to, kateri osnovnošolski zavod obiskujejo)

Rok za oddajo vloge: čim prej, najkasneje pa do ponedeljka, 7. 12. 2020 (za vse predšolske in šoloobvezne otroke, ki jim bo obvestilo poslano iz OŠ Rače ali OŠ Fram in jih bo doseglo pravočasno, za ostale pa takoj, ko bo to mogoče);

Način oddaje vlogezaželeno v skenirani obliki po elektronski pošti, na e-naslov: [email protected]
sicer z redno pošto na naslov: Občina Rače-Fram, Grajski trg 14, 2327 Rače.

Vloga je dostopna na naslednji spletni strani: race-fram.si

M. P.