Rače – Fram: Tudi jesen investicijsko zelo bogata!

(vir: Občina Rače - Fram)

Tudi jesen je v Občini Rače – Fram investicijsko bogata. V teku so najrazličnejše investicije za izboljšanje komunalne infrastrukture.

  1. Obnova šestih odsekov občinskih cest

2. Izgradnja opornega zidu v Morju s hodnikom za pešce (odsek Plibršek – Kobalej)

3. Razširitev vodovoda v Ješenci v sklopu širitve plinovoda

4. Ureditev postajališča z nadstreškom za kolesarje in pešce ob novi čistilni napravi Rače

5. Izgradnja kanalizacije v Rančah

6. Levi zavijalec – Morje

Vir: Občina Rače – Fram

S. B.