Rače – Fram: V naselju Morje bodo dobili novo ulico

Rače (foto: kraji.eu)

V naselju Morje bodo dobili novo ulico. Imenovala se bo Zavita ulica. Potekala bo od Morske ceste proti novemu stanovanjskemu naselju in se nato slepo zaključila z obračališčem. O tem in še številnih drugih pomembnih stvareh bodo danes na 2. redni seji razpravljali raški občinski svetniki.

Seja se bo začela ob 18. uri, občinski svetniki imajo na dnevnem redu dvanajst točk. Najprej bodo potrdili mandat nadomestni članici občinskega sveta, nato bodo potrjevali več odlokov: o občinskem proračunu za leto 2019, imenovanju ulice v naselju Morje in Občinskem podrobnem načrtu za stanovanjsko gradnjo v Račah (za Križno pot).

Obravnavali in potrjevali bodo tudi investicijski projekt za dozidavo in rekonstrukcijo vrtca Rače. Nadalje pa še investicijski program za rekonstrukcijo prostorov v kletni etaži objekta Sodne ulice 23 za potrebe ambulantnih prostorov radiologije – za dejavnost CT v sklopu mariborskega zdravstvenega doma.

Potrjevali bodo tudi člane nadzornega sveta in ostalih delovnih teles občinskega sveta.

Nova svetnica bo Alojzija Jarc

Na seji bodo potrdili mandat članici občinskega sveta namesto izvoljenega Branka Ledineka, ki je začel opravljati funkcijo župana. Nova občinska svetnica iz vrst SLS bo Alojzija Jarc iz Kopivnika.

Nova ulica v Morju

Med razlogi za poimenovanje nove ulice z imenom Zavita ulica v naselju Morje so v gradivu za sejo zapisali, da je bil v letu 2017 sprejet Občinski podrobni prostorski načrtu za stanovanjsko gradnjo v Morju, po katerem je bila možna izgradnja 12 enostanovanjskih stavb in 12 dvostanovanjskih stavb. Izgradnja je v zaključni fazi. Pred vpisom stavb v kataster stavb in pridobitvijo hišnih številk pa je bil zaradi boljše ureditve v prostoru podan predlog za imenovanje nove ulice.

Trenutno v ulici obstajata dve hišni številki z naslovom Morska cesta 53 in Morska cesta 55. Lastnike navedenih objektov so pozvali k podaji mnenja. Na predhodnem posvetovanju ni bilo podanih nobenih pobud ali pripomb občanov. S tem so izpolnjeni pogoji za določitev nove ulice. Za obstoječi hišni številki bo stroške zamenjave krila občina, lastniki novogradenj pa bodo zdaj lahko zaprosili za nove naslove.

Vir: Občinsko gradivo

M. P.