Rače – Fram: V občini manj novo odkritih primerov raka

Rače (foto: kraji.eu)

V Občini Rače – Fram je manj novo odkritih primerov raka in manj raka debelega črevesja in danke. Več je raka dojke in pljučnega raka. Splošna umrljivost občanov je višja, višja je tudi umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, vseh vrst rakov, več je tudi samomorov. V občini je manj astme pri otrocih in mladostnikih, več pa je prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni, povišanega krvnega tlaka, proti strjevanju krvi in bolezni zaradi duševnih motenj.

Podatki o zdravju v Občini Rače – Fram, ki jih je objavil Nacionalni inštitut za zdravje (NIJZ), pokažejo, da so zaposleni v povprečju dlje časa v bolniškem staležu kot je to povprečje v podravski regiji ali v Sloveniji. V letu dni so zaradi bolniške v povprečju odsotni 16,1 dneva, v regiji je to 13,4, v državi pa 15,3 dneva.

Astme pri otrocih in mladostniki do 19 let je za dobro tretjino več kot v državi in za kar dve tretjini več kot v regiji. Za četrtino od povprečja regije in države pa je manj bolezni, neposredno pripisljive alkoholu.

Več prejemnikov zdravil zaradi sladkorne, povišanega krvnega tlaka, proti strjevanju krvi in bolezni zaradi duševnih motenj

Prejemnikov zdravil zaradi sladkorne bolezni je v občini za skoraj desetino več kot v državi. Ta zdravila jemlje skoraj vsak 18 občan. Večje od povprečja je tudi število prejemnikov zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka. V občini ta zdravila jemlje vsak četrti odrasli ali 25,1 odstotka od stotih, v državi je to 23,2 odstotka. Več od povprečja v državi in regiji je tudi prejemnikov zdravil proti strjevanju krvi, v občini ta zdravila jemlje skoraj vsak osmi odrasli. Bistveno več od povprečja je tudi prejemnikov zdravil zaradi duševnih motenj. V občini ta jemlje skoraj vsak šesti odrasli ali 17,4 osebe od stotih.

Srčne kapi je približno toliko kot v državi, za 15 odstotkov več pa je možganske kapi.

Rak v občini: Manj novo odkritih primerov raka ter raka debelega črevesja in danke, več raka dojke in pljučnega raka

Novo odkritih primerov raka je manj od povprečja v državi, vendar za 5,7 odstotka več od povprečja v podravski regiji. Bistveno manj od povprečja tako v regiji kot državi je odkritih novih primerov raka debelega črevesja in danke. Tega je kar za četrtino manj kot v povprečju v regiji in državi. Za 5,3 odstotka več pa je odkritih novih primerov raka dojke. Več je tudi odkritih novih primerov pljučnega raka. V občini je tega za 7,2 odstotka več kot v povprečju v državi in za skoraj 14 odstotkov več kot v podravski regiji.

Višja splošna umrljivost ter umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja, vseh vrst raka, več samomorov

Višja od povprečja je splošna umrljivost. Zaradi bolezni srca in ožilja pa je umrljivost glede na povprečje v državi višja za skoraj 38 odstotkov, glede na regijo pa je ta višja za dobrih 17 odstotkov.

Višja je tudi umrljivost občanov zaradi vseh vrst raka. Glede na povprečje v državi je ta višja za za 8,5 odstotka, glede na povprečje  v regiji pa je to za 2,4 odstotka več.

Višja od povprečja v državi je tudi umrljivost zaradi samomora. Glede na regijo pa je umrljivost v povprečju. V državi zaradi samomora letno umre 19,7 prebivalca na sto tisoč prebivalcev, v občini Rače – Fram je ta kazalnik 23,6.

Ostali kazalniki, ki kažejo na tveganje zdravja, pa so naslednji:

  • Telesni fitnes otrok je slabši od povprečja v regiji in državi.
  • V občini je več prekomerno prehranjenih otrok kot v državi in manj kot v regiji. Prekomerno prehranjen je približno vsak četrti otrok.
  • Prekomerno prehranjenih odraslih je 64,5 odstotka vseh, v regiji 62,6 in v državi 58,4 odstotka.
  • Bistveno manj je poškodovanih v transportnih nezgodah.
  • Prometnih nezgod z alkoholnimi povzročitelji je nekoliko več kot v regiji in državi.
  • Prebivalci občine živijo v manj hrupnem okolju od povprečja v državi in v nekoliko bolj hrupnem kot v regiji.
  • Odzivnost v program SVIT je v povprečju.
  • Manjša je odzivnost v programu Zora. V občini je ta le 66,6 odstotka, v regiji 68,4 odstotka in v državi 71,8 odstotka.

Podatke o zdravju v občini je objavil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Podatki so dostopni – tukaj

M. P.