Rače – Fram: Vsakemu dijaku in študentu po 40 evrov žepnine

Rače (foto: kraji.eu)

Občina Rače – Fram ima objavljen javni razpis za dodelitev žepnin dijakom in študentom za šolsko oziroma študijsko leto 2019/2020.

Žepnina je 40 evrov mesečno.

Pravico do prejemanja žepnine imajo vsi dijaki in študenti, ki imajo v času oddaje vloge stalno prebivališče na območju občine Rače – Fram.

Starostna omejitev za dijake ob podaji vloge je 20 let. Imeti morajo status dijaka v tem šolskem letu in ne smejo biti vpisani v programe za samoizobraževanja ali poklicnega tečaja.

Študenti ob vpisu v prvi letnik do 30. junija 2020 ne smejo biti starejši do 21 let. To pomeni, da imajo pravico do žepnine vsi tisti, ki so bili rojeni do vključno 30. junija 1999. Študentom žepnina pripada za ves čas študija.

Prosilci za žepnino morajo priložiti potrdijo o šolanju oziroma potrdilo o vpisu za študente in fotokopijo bančne kartice bančnega računa za prosilca. Ostalo potrebno bodo na občini pridobili sami iz uradnih evidenc.

Vloge vložite na sedežu Občine Rače-Fram, Grajski trg 14, Rače (pri Tamari Repnik). Dijaki so morali to storiti že do vključno 9. seprembra 2019.

Za študente pa je rok prav zdaj, od 27. septembra do vključno 9. oktobra 2019.

Realizacija prvega nakazila (s poračuni za čas od septembra 2019 dalje) je predvidena do konca novembra 2019. Prejemnikom žepnin bodo v nadaljevanju šolskega leta sredstva nakazana na transakcijski račun najkasneje do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Več o razpisu je na voljo tukaj: race-fram

M. P.