Rače – Fram: Znani prejemniki občinske žepnine

(vir: pixabay.com)

Občina Rače – Fram je objavila skupno odločbo, iz katere je razvidno, da je do občinske žepnine za študijsko leto 2022/23 upravičenih skupno 188 študentov in študentk.

Višina občinske žepnine znaša 50 evrov mesečno in študentom pripada od 1. septembra 2022 dalje, za obdobje 10 mesecev, to je do 30. junija 2023.

Prvo izplačilo žepnine bo izvedeno najkasneje do 30. novembra 2022, s poračunom zneskov žepnin od septembra 2022 dalje.

V nadaljevanju bodo žepnine izplačevali do 15. v mesecu za pretekli mesec.

Upravičenci do občinske žepnine (glede na oddane vloge):

Vir: Občina Rače – Fram

Vir: race-fram.si

S. B.