Rače: Nekdanji Pinus TKI z novimi švicarskimi lastniki zaživel

Rače.

Podjetje Albaugh TKI, tovarna kemičnih izdelkov, iz Rač, je že maja 2017 zaprosilo za pridobitev novega okoljevarstvenega dovoljenja, saj nameravajo z montažo dodatnih tehnoloških enot povečati zmogljivost proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev iz 5.000 ton na 31.604 tone letno, hkrati bi opustili nekatere programe. Agencija RS za okolje ima vlogo še vedno v reševanju.

Podjetje je registrirano za proizvodnjo razkužil, pesticidov in drugih agrokemijskih proizvodov. Gre za nekdanji PINUS, tovarno kemičnih izdelkov iz Rač. Leta 2015 je podjetje prevzela švicarska družba Albaugh Europe. Pred prevzemom je bil PINUS v prisilni poravnavi. Leta 2017 je Albaugh prevzel še podjetje PINUS AGRIKEM, d. o. o., iz Rač.

Podjetje že ima okoljevarstveno dovoljenje iz leta 2010 za sežigalnico odpadkov in sintezo biocidov ter herbicida ter proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in biocidov s t. i. formulacijskimi postopki. V sklopu proizvodnje fitofarmacevtskih izdelkov jim je dovoljeno proizvajati herbicide, fungicide in insekticide, tako v trdni kot tekoči obliki.

Zdaj načrtujejo spremembe in povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih proizvodov in polproizvodov, hkrati pa opustitev dela proizvodnje, ki je zajeta v že pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje.

Načrtujejo uvedbo novih postopkov, in sicer:

  • Proizvodnjo herbicidnih surovin s kemično reakcijo nevtralizacije, v kateri je kot eden od reaktantov vključena aktivna snov;
  • Sintezo emulgatorja, ki se uporablja pri proizvodnji tekočih herbicidov;
  • Proizvodnjo enkapsuliranega herbicida s fizikalnim in kemijskim postopkom, pri čemer se kemični postopek nanaša samo na proizvodnjo polimernih mikrokapsul, ki vsebujejo aktivno snov;
  • Formulacijo herbicidov v trdni obliki ter povečanje obsega proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, pri čemer se to povečanje nanaša na proizvodnjo herbicidov s formulacijskimi postopki.

Za izvedbo opisanih sprememb bodo uporabili večinoma obstoječo tehnološko opremo, nekaj opreme bo tudi nove, je razvidno iz vloge, ki so jo 12. maja 2017 poslali Agenciji RS za okolje. Navajajo, da za izvedbo gradnja ne bo potrebna.

Iz obstoječe proizvodnje v višini 5.000 ton formuliranih končnih produktov nameravajo obseg povečati na 24.504 tone letno oziroma s presežnimi produkti v količini 7.100 ton bi bilo skupno letno povečanje na 31.604 ton letno.

V vlogi je navedeno, da bo podjetje s tem trajno ukinilo proizvodnjo insekticidov, pa tudi proizvodnjo biocidov, in sicer tako sintezo osnovnih biodicnih aktivnih snovi kot tudi obstoječo proizvodnjo biocidov s postopkom formulacije iz že pripravljenih biocidnih aktivnih snovi, ki so proizvedene drugje. Zaradi ukinitve sinteze biocidov bo ukinjena tudi klorna postaja.

Na lokaciji podjetja obratuje tudi obstoječa sežigalnica odpadkov, ki se glede zmogljivosti ter vrste obdelanih odpadkov ne bo spremenila.

Podjetje Albaugh TKI (nekdanji Pinus TKI) je z novim lastnikom zaživelo.

Podatki o poslovanju podjetja v zadnjih letih kažejo, da so prihodke iz 4,4 milijona evrov v letu 2013 do leta 2017 povečali na kar 34,5 milijona evrov. V letu 2017 so tudi prvič poslovali z dobičkom v višini 348 tisoč evrov.

Leta 2013 so imeli povprečno 79 zaposlenih, v letu 2017 pa 90. Bistveno se je znižal tudi delež dolgov v financiranju. Podjetje ne posluje z davčnimi oazami. Od 1. aprila 2015 ga vodi Douglas Adair Kaye III iz Švice.

M. P.