Rače: Tovarna kemičnih izdelkov vse bližje svojemu cilju

Rače.

Nekdanji Pinus TKI, zdajšnji Albaugh TKI, tovarna kemičnih izdelkov, iz Rač namerava povečati zmogljivost proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, iz 5000 ton na 31.604 tone letno. Prenovili bi proizvodnjo in hkrati opustili nekatere programe.

Za širitev proizvodnje so že maja 2017 Agencijo RS za okolje zaprosili za novo okoljevarstveno soglasje.

Podatki kažejo, da je vloga še vedno v reševanju, vendar se pri tem dogaja zelo veliko. Podjetje prvotno vlogo nenehno dopolnjuje, kot vse kaže, bo postopek za pridobitev soglasja kmalu pripeljan do konca.

Starejša od vloge Pinusa oziroma zdajšnjega Albaugha TKI v reševanju na agenciji je samo še vloga za predelavo odpadkov na lokaciji Termit v Moravčah.

Podjetje sicer že ima okoljevarstveno soglasje iz leta 2010 za sežigalnico odpadkov in sintezo biocidov ter herbicida ter proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in biocidov s t. i. formulacijskimi postopki. V sklopu proizvodnje fitofarmacevtskih izdelkov jim je dovoljeno proizvajati herbicide, fungicide in insekticide, tako v trdni kot tekoči obliki.

Zdaj načrtujejo uvedbo novih postopkov, in sicer:

  • Proizvodnjo herbicidnih surovin s kemično reakcijo nevtralizacije, v kateri je kot eden od reaktantov vključena aktivna snov;
  • Sintezo emulgatorja, ki se uporablja pri proizvodnji tekočih herbicidov;
  • Proizvodnjo enkapsuliranega herbicida s fizikalnim in kemijskim postopkom, pri čemer se kemični postopek nanaša samo na proizvodnjo polimernih mikrokapsul, ki vsebujejo aktivno snov;
  • Formulacijo herbicidov v trdni obliki ter povečanje obsega proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, pri čemer se to povečanje nanaša na proizvodnjo herbicidov s formulacijskimi postopki.

Za izvedbo opisanih sprememb bodo uporabili večinoma obstoječo tehnološko opremo, nekaj opreme bo tudi nove, je razvidno iz vloge, ki so jo 12. maja 2017 poslali Agenciji RS za okolje, dodatne gradnje ne načrtujejo.

V vlogi je navedeno, da bo podjetje s tem trajno ukinilo proizvodnjo insekticidov, pa tudi proizvodnjo biocidov, in sicer tako sintezo osnovnih biodicnih aktivnih snovi kot tudi obstoječo proizvodnjo biocidov s postopkom formulacije iz že pripravljenih biocidnih aktivnih snovi, ki so proizvedene drugje. Zaradi ukinitve sinteze biocidov bo ukinjena tudi klorna postaja.

Na lokaciji podjetja obratuje tudi sežigalnica odpadkov, ki se glede zmogljivosti ter vrste obdelanih odpadkov ne bo spremenila.

PINUS, tovarno kemičnih izdelkov, ki je bilo v prisilni poravnavi, je leta 2015 prevzela švicarska družba Albaugh Europe, leta 2017 so prevzeli še drugo podjetje PINUS AGRIKEM.

Dolg seznam kaže, da se pri pridobivanju okoljevarstvenega soglasja za Albaugh TKI veliko dogaja.

Vir: arso

M. P.