Razpis Stanovanjskega sklada RS za najem stanovanj

(vir: pixabay.com)

Stanovanjski sklad RS je objavil razpis za oddajo stanovanj v več slovenskih mestih. Zbiranje prijav za stanovanja poteka do vključno petka, 9. decembra 2022.

Prosta stanovanja oddajajo tudi v Slovenski Bistrici in Mariboru.

Slovenska Bistrica

Na voljo je dvosobno stanovanje na Ljubljanski cesti 98. Najemnina je 285 evrov. Iskalnik stanovanj

Maribor

Na lokaciji Prekrska gorca je na voljo 182 najemnih stanovanj. Mesečna najemnina je od 245,44 evrov (za enosobno stanovanje) pa vse do 515 evrov. Lokacija 

Izbor najemnikov bo predvidoma 26. januarja 2023. Zainteresirani najemniki si lahko med razpisno dokumentacijo ogledajo slike, opise in komercialne skice stanovanj, ogledi stanovanj pa niso predvideni.

Oddaja prijav je možna samo v elektronski obliki, s klikom na zavihek »Vloga za prijavo« – Najem stanovanj – vnos prijave

Poleg tega oddajajo še prosta stanovanja v Šoštanju, Mežici, Murski Soboti, Slovenj Gradcu, Ljubljani, Črnomlju, Novem mestu, Kočevju, Brežicah, Cerknici in Kopru.

Za najem stanovanja lahko kandidirajo fizične osebe z dovoljenjem za stalno bivanje v Republiki Sloveniji ter pravne osebe zasebnega in javnega prava oziroma organizacije, vse s sedežem v Sloveniji. Za najem niso potrebna sredstva za lastno naložbo.

Najemno razmerje je za nedoločen čas, izbrani najemniki so pravno zaščiteni pred nenadno odpovedjo stanovanja, hkrati pa lahko sami pogodbo kadarkoli prekinejo.

Dokumentacija 

Prekrska gorca v Mariboru

M. P.