Razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva

Podravje

Objavljena sta dva javna razpisa za naložbe v kmetijska gospodarstva. Sredstva so namenjenih za naložbe v nakup in postavitev rastlinjakov ter nakup pripadajoče opreme, za naložbe v ureditev trajnih nasadov, nakup in postavitev mrež proti toči, ureditev zasebnih namakalnih sistemov, ki imajo enega uporabnika ter nakup namakalne opreme in opreme za protislansko zaščito.

Vložitev vloge poteka od 23. 8. 2021 do vključno 20. 10. 2021.

Višina podpore, ki jo lahko pridobijo upravičenci, znaša 50 % upravičenih stroškov naložbe. Ta delež se lahko poveča za 20 odstotnih točk za naložbe mladih kmetov, ob hkratni vključenosti v ukrep KOPOP (kmetijsko-okoljsko-podnebna-plačila) oziroma Ekološko kmetovanje, kolektivne naložbe ali območja z omejenimi dejavniki, in znaša maksimalno 90 % upravičenih stroškov.

Za oddajo vloge na javni razpis je, če je potrebno, priložiti gradbena dovoljenja, vodna dovoljenja oz. dovoljenja za namakanje, načrti namakanja, načrti postavitve opreme, poslovni načrt, itd.

Za več informacij o pripravi vloge se lahko obrnete na KGZS Zavod MB, Gregor Kramberger (040 492 115).

M. P.