Redni letni občni zbor Društva zeliščarjev Dravinjske doline Poljčane

V soboto, dne 10. 3. 2018 je v gostilni Kajtna v Zgornjih Poljčanah potekal redni letni občni zbor Društva zeliščarjev Dravinjske doline Poljčane, na katerem je bilo izvoljeno novo delovno predsedstvo, izvoljen zapisnikar in overovatelj, izvoljena verifikacijska komisija, podana poročila verifikacijske komisije, predsednic, blagajničarke in nadzornega odbora ter podan predlog plana za leto 2018 in potrditev le-tega.

Predsednica društva ga. Dragica Štih je otvorila zbor in poleg članic in članov društva pozdravila tudi vse prisotne goste, in sicer župana Občine Poljčane Stanislava Kovačiča, direktorico občinske uprave Občine Poljčane mag. Karmen Furman, predsednika Turistične zveze Slovenska Bistrica g. Leopolda Turka in zastopane predstavnike drugih lokalnih društev.

Župan Občine Poljčane Stanislav Kovačič in direktorica občinske uprave Občine Poljčane mag. Karmen Furman sta se v svojem govoru zahvalila Društvu zeliščarjev Dravinjske doline Poljčane za dobro opravljeno delo v preteklem letu  in njihovo odlično sodelovanje z lokalno skupnostjo.

Direktorica občinske uprave je v svojem govoru povedala, da so vladni varčevalni ukrepi svoje posledice pustili tudi na občinskih proračunih in da bi si za investicije v svoji lokalni skupnosti, za razvoj gospodarstva, kulture športa v občini Poljčane kot tudi za odlično delovanje lokalnih društev kot občina želeli pridobiti in porazdeliti čim več finančnih sredstev. Opozorila je na slab odnos države oz. sedanje vlade do  razvoja in financiranja lokalne samouprave, še zlasti do občin na podeželju. Povedala je, da kljub dejstvu, da krize več ni in da je država v preteklem letu pobrala za milijardo evrov več davkov, pa se slednje v občinskih proračunih žal ne pozna, saj višina povprečnine kot glavni vir dohodka občinam ni usklajena v skladu z veljavno zakonodajo.

Po končanem uradnem delu občnega zbora so se v nadaljnjem prijetnem druženju in klepetu obujali stari spomini in kovali načrti za prihodnost.

K.V.