Regres za letni dopust za upokojence in prejemnike invalidskih nadomestil

(vir: pixabay.com)

Letni dodatek, bolj znan kot regres za letni dopust, bo Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) večini izplačal skupaj z junijskimi pokojninami, to bo v sredo, 30. junija 2021. 

Regres bo prejelo 611.555 uživalcev, od tega 597.100 uživalcev pokojnin in 14.455 uživalcev nadomestil iz invalidskega zavarovanja. Skupno bo ZPIZ izplačal 155.923.416 evrov.

Upokojencem bo letni dodatek izplačan v naslednjih zneskih:

Višina pokojnine Letni dodatek  Število prejemnikov
Do 525,00 EUR 445,00 EUR 131.142
Od 525,01 do 630,00 EUR 305,00 EUR 118.197
Od 630,01 do 745,00 EUR 245,00 EUR 101.001
Od 745,01 do 900,00 EUR 195,00 EUR 92.360
Višje od 900,00 EUR 135,00 EUR 154.400

Tisti, ki se bodo upokojili po 1. juniju ali po tem datumu pridobili pravico do nadomestila iz invalidskega zavarovanja, bodo dodatek prejeli pozneje, izračunal se jim bo v sorazmernem delu (po dvanajstinah), pod pogojem, da pred tem še niso v celoti prejeli regresa za letni dopust.

Kot mesec uživanja prejemka se šteje mesec, v katerem ga je upravičenec prejemal najmanj 15 dni. Pripadajoči del letnega dodatka se izplača skupaj z izplačilom prve pokojnine ali prvega nadomestila.

Prejemniki nadomestil iz invalidskega zavarovanja bodo prejeli naslednje zneske:

Višina nadomestila iz invalidskega zavarovanja  Znesek letnega dodatka   Štev. prejemnikov
do 745,00 EUR 245,00 EUR                                           14.186
od 745,01 EUR do 900,00 EUR 195,00 EUR                                                207
od 900,00 EUR 135,00 EUR                                                 62

Za prejemnike delne pokojnine iz tujine ali za tiste, ki so delno še zaposleni, je več podatkov na voljo tukaj – ZPIZ

Letošnje izplačilo dodatka za upokojence in prejemnike invalidskih nadomestil je nekoliko višje kot lani. Tako kot lani pa bo tudi letos izplačano 31 dni prej kot v prejšnjih letih. To je zelo pomembno, saj večina denar porabi za dopust.

Ob tem spomnimo. Tudi letos bomo vsi državljani (predvidoma julija) prejeli turistični bon v vrednosti 100 evrov (otroci po 50 evrov).

ZPIZ bo vse prejemnike tudi obvestil o nakazilu, tako kot običajno, po navadni pošti.

Vir: ZPIZ

M. P.