Rekonstrukcija in dozidava vrtca Žitečka vas se lahko začne

Pogodbo sta v petek podpisala Antun Daljavec, direktor GP Projekt Ing, in Mitja Horvat, župan Občine Duplek (na desni).

Občina Duplek je 21. decembra lani objavila naročilo za rekonstrukcijo in novogradnjo – dozidavo vrtca Žitečka vas k podružnični osnovni šoli v Žitečki vasi. Že 21. februarja so nato objavili odločitev o oddaji naročila. Kot najugodnejši ponudnik je bilo izbrano podjetje GP Projekt Ing s Ptuja. Pogodbo sta nato v petek, 15. marca, podpisala dupleški župan Mitja Horvat in Antun Daljavec, direktor izbranega podjetja.

Občina je na razpis prejela osem ponudb, najvišja ponujena cena pa je bila kar 789.503 evre (z davkom), kolikor je ponudilo Cestno podjetje Ptuj. Najugodnejša ponudba je bila od podjetja GL Projekt Ing, na odločitev občine pa ni bilo pritožb.

Občina je včeraj na spletni strani e-naročanje objavila tudi podpisano pogodbo. Iz te je razvidno, da mora izvajalec dela v Žitečki vasi opraviti v roku 9 mesecev. Prva faza mora biti zaključena najkasneje do 15. julija, druga pa do 15. decembra 2019.

Iz pogodbe je razvidna tudi vrednost, to je 547.372 evrov (brez davka na dodano vrednost), z 22-odstotnim davkom pa je to 667.794 evrov.

Iz državnega proračuna bo občina prejela 160.904 evrov, od tega 80.452 evrov posojila in  80.452 evrov nepovratnih sredstev, preostala sredstva pa so zagotovljena v občinskem proračunu.

Izvajalec bo z deli pričel še v tem mesecu saj je, zaradi prostorske stiske v vrtcu in šoli, dodatne prostore potrebno zagotoviti do pričetka novega šolskega leta.

Kaj bodo naredili?

Prizidek je umeščen na severovzhodno stran šole kot dvoetažni objekt (K+P), ki ga je mogoče kasneje še nadzidati do višine obstoječe stavbe. V pritličnem nivoju prizidka bosta dva oddelka vrtca s pripadajočimi sanitarijami, dvigalom (vezano na nadstropje in klet) in stopnišče (vezano na klet). Na spodnjem kletnem nivoju, ki se odpira na teren, pa bo umeščen večnamenski prostor, ki ga bodo v dopoldanskem času uporabljali vrtec in šola, v popoldanskem pa društva in vaška skupnost.

Obstoječa stavba bo po posegu namenjena šoli, prizidek pa vrtcu in društvom.

M. P.