Rez štajerske brajde pred domom Vinogradniškega sadjarskega društva Poljčane

V nedeljo 11. marca je Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane opravilo še zadnjo rezitev, kopanje in vezanje trte brajde.

Vinski trti z rezjo določamo in ohranjujemo obliko, s puščanjem večjega ali manjšega števila rodnih očes usmerjamo količino, posredno pa tudi kakovost grozdja oz. vina iz tega grozdja. Rez vinske trte je pomembno opravilo. Z vsakoletno rezjo ostro posegamo v njeno »življenje«, rušimo njen naravni razvoj in v tisočletjih pridobljene lastnosti. Trta je po naravi plezalka, ki se je v prazgodovini razvijala svobodno in dosegla velike razsežnosti. K dobri rezi sodi tudi pravilna vez. Šparone vežemo, da očesa razporedimo na opori ter da povečamo njihovo enakomerno obrast in rodnost. Upogibanje je glede na vzgojno obliko različno.

Zbrane vinogradnike je nagovoril predsednik društva Jurij Gaber. Delo je potekalo nemoteno pod organizacijo viničarja Vinka Furmana.

Lanski pridelek bodo člani društva skrbno napolnili v steklenice kot vino Poljčančan. Žal pa bo del vinske trte, ki jo je društvo pod vodstvom g. Alojza Vezjaka posadilo leta 2005, v letošnjem letu zaradi izgradnje podvoza v centru Poljčan potrebno odstraniti. V nedeljo 18. marca se je pred domom Vinogradniško sadjarsko društvo Poljčane izvedlo še pobiranje vzorcev vin.

Vino je moglo biti v vinskih steklenicah s pravilno izpolnjeno nalepko, imenom in priimkom, sorto, BX – vsebnostjo sladkorja. Za vzorec so prinašali 2 l vina ali 2 buteljki 0,75 l ali 3 steklenice za predikate. V ponedeljek, na Jožefovo, pa je ob 15.00 uri potekalo ocenjevanje vin letnika 2017, in sicer pod vodstvom mag. Antona Vodovnika.

V soboto, 7. 4. 2018 bodo ob 19.00 uri v Gostišču Kidrič pri dvojčicah v Križeči vasi podelili še diplome. Za konec pa prirejajo še vinogradniški ples.

K.V.