Romana Tomc: Avstrija na zagovor zaradi indeksacije družinskih prejemkov

Evropska komisija se je v četrtek odločila, da pošlje uradni opomin Avstriji v zvezi z novo zakonodajo, po kateri naj bi za državljane EU, ki delajo v Avstriji, veljala indeksacija družinskih prejemkov in davčnih olajšav, kadar njihovi otroci živijo v tujini.

S 1. januarjem 2019 so v Avstriji družinski prejemki in davčne olajšave za otroke, ki prebivajo v drugi državi članici, odvisni od življenjskih stroškov v tej državi članici. To pomeni, da bi bili mnogi državljani EU, ki v Avstriji delajo ter tam tako kot lokalni delavci plačujejo prispevke za socialno varnost in davke, deležni manj ugodnosti zgolj zato, ker njihovi otroci živijo v drugi državi članici.

Evropska poslanka Romana Tomc (vir: https://www.romanatomc.si)

Evropska poslanka Romana Tomc, ki je že pred letom dni na Evropsko komisijo naslovila vprašanje o legitimnosti Avstrijske namere, je četrtkov sklep Evropske komisije komentirala:

“Zadovoljna sem, da je Komisija sprožila postopek. Od prvih stikov s komisarko Thyssnovo na to temo je preteklo že več kot eno leto, stvari so se odvijale počasi, vendar je komisarka držala besedo. Opomin je jasen signal, da je tovrstna diskriminacija nedopustna. Gre za državljane držav članic EU, ki delajo v Avstriji in v avstrijski proračun plačujejo enake prispevke in davke kot njihovi avstrijski sodelavci. Avstrija je imela čas za spremembo zakonodaje, vendar tega ni storila. Upam, da bo tokrat drugače.”

Pravila EU o koordinaciji sistemov socialne varnosti (Uredba) državam članicam ne dovoljujejo, da bi denarne prejemke, priznane osebam, zavarovanim na podlagi njihove zakonodaje, znižale samo zato, ker te osebe ali njihovi družinski člani prebivajo v drugi državi članici. Ta pravila prepovedujejo tudi diskriminacijo na podlagi državljanstva. Kakršno koli znižanje družinskih prejemkov zgolj zato, ker otroci živijo v tujini, pomeni kršitev pravil EU o socialni varnosti in načela enake obravnave delavcev, ki so državljani druge države članice, kar zadeva socialne in davčne ugodnosti (Uredba).

Komisija je s tem, ko je Avstriji poslala uradni opomin, uradno začela postopek za ugotavljanje kršitev. Avstrija mora v dveh mesecih odpraviti pomisleke Komisije, sicer bo ta s postopkom nadaljevala.

Sporočilo EK: http://europa.eu/rapid

M. P.