Romana Tomc: Hitri ukrepi lahko omejijo gospodarsko škodo zaradi Covid-19

Na tokratnem plenarnem zasedanju v Bruslju so evropski poslanci sprejeli tudi nov dokument na področju politik zaposlovanja in socialnih politik v evroobmočju.

Pred Covid-19 krizo je bilo stanje na področju zaposlovanja in sociale v EU zelo vzpodbudno. Po tej krizi in sedaj že drugem valu pa je jasno, da bo imela velike posledice na gospodarstvo v EU.

Evropski poslanci so tako izrazili veliko zaskrbljenost nad trenutnim stanjem. Romana Tomc je povedala: “Covid kriza bo nedvomno močno prizadela evropsko gospodarstvo, kar se bo posledično poznalo tudi v povišanju brezposelnosti. Temu se ni mogoče izogniti, je pa mogoče ustrezno ukrepati, da bi bila škoda čim manjša. Evropska komisija se je pravočasno odzvala in oblikovala program SURE, ki je namenjen izključno zaščiti delovnih  mest. Prvič v zgodovini je Evropska komisija izdala obveznice v vrednosti 17 milijard evrov, s katerimi bo program lahko začel delovati. Na voljo imamo tudi veliko skladov, iz katerih bodo državljani v stiski dobili pomoč.”

V dokumentu pa pozivajo k nadaljnjemu uresničevanju Evropskega stebra socialnih pravic. “Kljub trenutni Covid-19 krizi pa ne smemo pozabiti na čase, ko bo ta kriza mimo. V naslednjih mesecih bomo veliko govorili o novem instrumentu na ravni EU, o minimalni plači. Podpiram idejo o minimalni plači, ki naj bo stvar dogovora, socialnega dialoga. Države naj v dogovore med delodajalci in delojemalci ne posegajo, ampak naj nastopajo v vlogi arbitra. Veselim se konstruktivnih razprav na to temo in mogoče tudi tega, da bo dogovor o minimalni plači v EU dosežen med predsedovanjem Slovenije,” je povedala Romana Tomc.

M. P.