Romana Tomc o demografskih izzivih v Evropi

Evropski poslanci so v sredo na plenarnem zasedanju v Strasbourgu sprejeli poročilo o demografskih izzivih v Evropi in o politikah na področju staranja po letu 2020. Romana Tomc je kot poročevalka za politično skupino ELS pozdravila sprejem poročila, prvo v zadnjih letih, ki se osredotoča na starejšo populacijo, a hkrati celostno obravnava demografske izzive.

Romana Tomc je izpostavila nekatere dele besedila, ki opozarjajo na težke izzive, predvsem na nevrodegenerativne bolezni, ki že predstavljajo grozečo epidemijo prihodnosti.

Poudarila je: “Podatki kažejo, da je veliko starostnikov prikrajšanih osnovne zdravstvene oskrbe, zato je ugotavljanje zgodnje faze demence včasih zamujeno. Še posebej v prihodnosti in pri trendih odseljevanja prebivalstva v mesta se bodo starejši velikokrat znašli v neobvladljivih situacijah. Zato moramo danes poskrbeti za osnovno zdravstveno oskrbo, za dovolj osebja, ki bo oskrbovalo obolele osebe, predvsem pa moramo našo infrastrukturo prilagoditi osebam, ki imajo omejeno mobilnost. Ne moremo si privoščiti čakanja, v tem trenutku je na voljo veliko evropskega denarja, s katerim lahko investiramo v boljšo prihodnost za vse.”

Poslanka pa se je dotaknila tudi delovne zakonodaje. V poročilu so namreč še posebej poudarili, da morajo države članice omogočiti vključenost v delovne procese tistim, ki si to še vedno želijo. “Če oseba želi delati, je prav, da ji to omogočimo. Veliko je starejših, ki so pri upokojitveni starosti še vedno sposobni delati in naši družbi, kolektivom, dodajajo vrednost s svojimi neprecenljivimi izkušnjami. Poleg tega bi rada opozorila tudi na upokojitveno starost, ki se ne bo mogla podaljševati v nedogled. Kljub temu, da je potrebno osebam, ki želijo delati, to omogočiti, moramo spoštovati tiste, ki so s svojim delom zaključili in si želijo v miru preživeti starost. Njim pa bi morali zagotoviti dostojne pokojnine in primerno zdravstveno oskrbo, če bi jo potrebovali,” je povedala Romana Tomc

“Kriza koronavirusa je razmak med generacijami še poglobila, zato sem vesela, da tema kljub mnogim izzivom v EU ni bila spregledana in si želim, da bi Komisija in države članice naša priporočila upoštevali,” je dejala Romana Tomc.

M. P.