Romana Tomc: O slovenski obdavčitvi dohodkov delavcev migrantov in avstrijskih otroških dodatkih

Avstrija je s 1. januarjem 2019 uveljavila izplačevanje različnih otroških dodatkov, glede na države bivanja tamkajšnjih zaposlenih. To med slovenskimi zaposlenimi v Avstriji povzroča veliko nelagodja. Tudi obdavčitev dohodkov delavcev migrantov v Sloveniji še ni ustrezno rešena. Za odgovore o tem smo zaprosili evropsko poslanko Romano Tomc iz vrst SDS.

Tiskovna predstavnica Evropske komisije je sicer že pred letom dni napovedala, da bo Evropska komisija preučila, ali je avstrijska odločitev združljiva s pravom EU.

Na spletni strani Slovenske demokratske stranke (SDS) pa smo zasledili, da je evropska poslanka Romana Tomc, z več drugimi poslanci Evropskega parlamenta, na Evropsko komisijo naslovila poslansko vprašanje v zvezi s tem. Opozorila je tudi na očitno diskriminatorno obravnavo slovenskih delavcev v Republiki Avstriji, ki bo z uveljavitvijo tega ukrepa nastala.

Zato smo poslanko Romano Tomc vprašali, kakšen je odgovor Evropske komisije in kaj se trenutno dogaja na tem področju. Povedala nam je:

»Na diskriminatornost avstrijske zakonodaje, ki od 1. januarja začenja z indeksacijo otroških dodatkov, sem že večkrat opozorila in skladno s tem tudi ukrepala na ravni EU. Osebno menim, da Avstrija s to populistično potezo deli otroke državljanov EU na prvo- in drugorazredne. Diskriminacija na podlagi državljanstva je v Uniji enotnega trga in štirih temeljnih svoboščin povsem nesprejemljiva. Če Avstrija s tem želi preprečevati tako imenovani socialni turizem, kateremu tudi sama nasprotujem, je ta način popolnoma neustrezen.

Vsi, tudi Slovenci zaposleni v Avstriji, v avstrijski socialni sistem prispevajo enako, zato je edino logično, da bi morali biti tudi pri prejemkih obravnavani enako.

V Evropskem parlamentu je glede te problematike že tekla glasna razprava, nazadnje ravno v mesecu decembru, ko je amandma o indeksaciji otroških dodatkov, v procesu prenove direktive o koordinaciji evropskih socialnih sistemov, padel. Menim, da smo evropski poslanci poslali jasno in odločno sporočilo, da tovrstna diskriminacija v Uniji ni primerna. Na Evropsko komisijo (EK) sem že pred letom dni naslovila tudi pismo, ki se sicer z mojimi ugotovitvami o kršitvi prava EU strinja in skladno s tem predvideva tudi ukrepanje.

Odgovor EK si lahko preberete tukaj: document/E-8-2018-000191-ASW_SL.html

Zanimalo nas je tudi mnenje evropske poslanke o obdavčitvi delavcev migrantov. Povedala je:

“Ne le sama, tudi Slovenska demokratska stranka je že večkrat pokazala, da ima posluh za delavce migrante.

S problemom obdavčitve delavcev migrantov smo se namreč ukvarjali že v prvem mandatu vlade Janeza Janše, kjer smo bili na pragu rešitve težave, vendar pa so prihodnje vlade do tega vprašanja pristopile na drugačen način ter z manj razumevanja.

Obžalujem dejstvo, da tudi aktualna vlada doslej še ni prepoznala, kako pereče je to področje in da gre za težave, ki se dotikajo več kot 10.000 Slovenk in Slovencev, ki se na delo vozijo v sosednje države.

Sama menim, da bi se problematika obdavčitve dohodkov delavcev migrantov lahko rešila s sporazumom o izogibanju dvojne obdavčitve, torej ne z zakonom o dohodnini, ker ga je razveljavilo Ustavno sodišče RS, ampak z mednarodno pogodbo, ki je nad zakonom, zaradi česar bi bila pravna varnost zagotovljena.

Združenje delavcev migrantov podpiram, saj menim, da lahko svoje interese uspešno uveljavijo le z vztrajnostjo in nadaljevanjem zastopanja svojih interesov pred Vlado RS.”

M. P.