Romana Tomc: “Stroga pravila za varnost izdelkov v EU ne glede na poreklo”

S poročilom evropski poslanci pozivajo k večji varnosti proizvodov v celotnem življenjskem krogu. Izdelki, ki vključujejo nove tehnologije, kot so umetna inteligenca, robotika, 3D tiskanje in veriga blokov, vse pogosteje izpodbijajo obstoječa pravila o varnosti izdelkov, zato jih je treba prilagoditi digitalni dobi. Predpisi o varnosti proizvodov, ki zajemajo nove tehnologije, morajo upoštevati posebne značilnosti teh tehnologij.

Evropska poslanka Romana Tomc (vir: Twitter)

Romana Tomc, članica odbora za notranji trg v Evropskem parlamentu, je povedala: “Preglednost in dosledno izvrševanje pravil EU o varnosti izdelkov sta bistvenega pomena za zaščito potrošnikov in pošteno konkurenco med podjetji. Enotni trg nam omogoča trgovanje z milijoni proizvodov v Evropski uniji, kar zagotavlja potrošnikom veliko izbiro. A kupci morajo imeti zaupanje v varnost izdelka, zato so potrebna večja prizadevanja za izboljšanje varnosti proizvodov in zagotavljanje visoke ravni varstva potrošnikov. Želimo stroga varnostna pravila za izdelke, ki so v prodaji v Evropski uniji, ne glede na kraj nakupa ali poreklo produkta. Toda tudi najboljša pravila o varnosti proizvodov niso smiselna, če skladnosti ne spremljamo učinkovito in dosledno. Ob vsem tem se moramo izogniti novim birokratskim oviram, ki bi v malih in srednjih podjetjih zavirala inovacije. Osredotočiti se je potrebno na obstoječe luknje v zakonodaji.”

Izvrševanje pravil o varnosti proizvodov in nadzoru trga je v pristojnosti držav članic. Pri tem imajo ključno vlogo nacionalni organi za nadzor trga. Ti že zdaj opravljajo dobro delo, vendar bi bilo njihovo učinkovitost po mnenju poslancev mogoče izboljšati. “Učinkovit nadzor trga je pri zagotavljanju varnosti izdelkov najpomembnejši, zato bi morali biti organi za nadzor trga bolje opremljeni za prepoznavanje nevarnih izdelkov, zlasti iz tretjih držav, iz katerih pride veliko ponaredkov. V velikem porastu so tudi spletne tržnice, na katerih je v prodaji več ponarejenih izdelkov z vprašljivo varnostjo. Njihova prodaja ne škoduje samo potrošnikom, ampak je tudi proti pravilom poštene konkurence v Evropski uniji,” je povedala Romana Tomc.

M. P.