Ruše: Ukrepi občine za omilitev posledic epidemije

Ruše

Občina Ruše je včeraj na svoji spletni strani objavila seznam ukrepov, ki jih je sprejela za omilitev posledic epidemije novega koronavirusa oziroma covid-19.

Ukrepi so:

  1. Oprostitev plačila najemnine in taks za vsa društva in druge najemnike poslovnih prostorov Občine Ruše za čas trajanja ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa. Oprostitev velja za tista društva in dejavnosti, za katere velja Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.
  2. Oprostitev plačila vrtca za čas trajanja ukrepov iz Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih. Plačilo staršem otrok, ki jim je Občina Ruše dolžna v skladu z veljavnimi predpisi kriti del cene programa javnega vrtca, se zmanjša za celotne stroške neizvajanja programa za vse dni od 16. marca 2020 do preklica trajanja ukrepov, in se jih pri izstavitvi položnice prikaže posebej ter se jih odšteje od zneska plačila.
  3. Odlog posredovanja podatkov za odmero Nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč (NUSZ): Občina Ruše bo uporabila zakonsko možnosti odloga posredovanja podatkov za odmero NUSZ in Finančni upravi RS podatke posredovala 30. 6. 2020. S tem bo NUSZ vsem zavezancem odmerjeno s trimesečnim zamikom.
  4. Individualna pomoč občanom, ki so se znašli v socialni stiski zaradi ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa, in sicer:
  • Denarna pomoč, za katero lahko občan zaprosi z vlogo za dodelitev denarne pomoči. Vloga se odda na Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, obrazec pa je dosegljiv tukaj.
  • Oprostitev plačila NUSZ zaradi socialne ogroženosti. Vloga se odda na Občino Ruše, Trg vstaje 11, 2342 Ruše, obrazec pa je dosegljiv htukaj.

Subvencijo najemnine, za katero poda vlogo na Center za socialno delo Maribor, Enota Ruše, Hmeljarska ulica 8, 2342 Ruše. Vloga je dosegljiva tukaj

M. P.