Ruše: Urška Repolusk mandat začenja z veliko žlico

Ruše (vir: občina)

Nova ruška županja Urša Repolusk načrtuje, da bo odhodke iz občinskega proračuna na postavki Dejavnost župana in podžupanov povečala za rekordnih 91,60 odstotka. Za leto 2019 načrtuje, da bo poraba v njenem kabinetu kar 85.645 evrov ali 7.137 evrov mesečno.

Od tega bo županja prejela 42.325 evrov bruto plače in ostalih dodatkov (vključno z regresom za letni dopust) ali 3.527 evrov mesečno. Še 6.930 evrov bo prispevkov iz njene plače.

Vsega tega v prejšnjem mandatu ni bilo. Župan namreč ni bil redno zaposlen na občini, prejemal je le nadomestilo za nepoklicno opravljanje funkcije. Repoluskova pa se je redno zaposlila na občini.

Urška Repolusk, županja Občina Ruše (vir: FB)

Še 3.500 evrov načrtuje, da bo porabila za nakup računalnikov in programske opreme, dodatnih 4.000 evrov pa za nakup druge opreme in napeljav. Povečanje na teh postavkah je skoraj 19-kratno.

Za reprezentanco namerava porabiti 3.000 evrov ali 16,72 odstotka več kot je bilo porabljeno v letu 2018. Za telefon in podobne storitve ji bo občinski proračun kril predvidoma 700 evrov. Stroške za službena potovanja namerava povečati za skoraj 32 odstotkov, na 2.180 evrov.

Repoluskova je imenovala tudi dva podžupana, ki bosta občino stala 21.000 evrov.

Občina ima v načrtu še nakup osebnega avtomobila v vrednosti 25.000 evrov. Namenjen bo za delo občinske uprave, kdo točno ga bo uporabljal, iz predloga občinskega proračuna ni razvidno. Glede na cenovni razred obstaja velika verjetnost, da bodo avtomobil kupili za potrebe županje.

Občinski svet je predlog proračuna sprejel na zadnji seji, proračun pa je trenutno v v javni obravnavi, ki traja do 5. aprila 2019.

M. P.