S 1. septembrom novosti v sistemu subvencioniranih vozovnic za dijake in študente

Fotografija je simbolična.

S 1. septembrom se sistem subvencioniranih vozovnic za dijake, študente in udeležence izobraževanja odraslih bistveno spreminja. Za nespremenjeno ceno upravičencem ponujamo bistveno večje ugodnosti. Obenem zelo poenostavljamo celoten sistem vozovnic, enostavnejši bo tudi postopek za nakup.

Upravičenci do subvencioniranih vozovnic bodo od 1. septembra 2021 imeli na voljo mesečno ali letno vozovnico Slovenija.

Spomnimo še na že uvedene zelo ugodne vozovnice za družine in za potovanja v dela prostih dneh z namenom spodbujanja uporabe javnega prevoza potnikov in omilitev posledic covid-19. Cilj je spodbujanje uporabe javnega prevoza in omogočiti zlasti družinam oziroma skupinam z otroki, da lahko potujejo na izlete ali počitnice.

Za nespremenjeno ceno bodo bistveno večje ugodnosti. Hkrati je zelo poenostavljen celoten sistem vozovnic, enostavnejši bo tudi postopek za nakup.

Vozovnica ne bo več relacijska, ampak bo veljala za linije na območju celotne države. Upravičenci do subvencioniranih vozovnic bodo od 1. septembra 2021 imeli na voljo mesečno ali letno vozovnico Slovenija. Tako kot doslej jim bo omogočila potovanja od doma do šole, poleg tega pa bodo v prostem času lahko brez omejitev potovali na vseh relacijah medkrajevnega javnega prevoza potnikov v Sloveniji.

To pomeni, da bodo lahko dijaki in študentje z isto vozovnico potovali v primerih, ko ima izobraževalni zavod programe na različnih lokacijah, na prakso, ki je pogosto v drugem kraju, kot je šola, pa tudi na vse interesne dejavnosti v prostem času.

Poenostavitev in pocenitev vozovnic bo koristila zlasti tistim, ki so zaradi različnih vzrokov imeli pravico do več vozovnic, ker so bivali na več naslovih, se izobraževali hkrati na dveh univerzah in podobno. Poenostavil se bo tudi nakup vozovnic, ker ne bo več treba izbirati vstopne in izstopne postaje. Tistim, ki bi se med šolskim letom preselili ali zamenjali izobraževalni zavod, ali pa bi želeli spremeniti potek voženj in dodati novo postajališče, ne bo treba spreminjati vozovnice.

Prispevek upravičenca za novo subvencionirano vozovnico ostaja enak, in sicer 25 evrov za mesečno vozovnico in 200 evrov za letno vozovnico. Registrirani športniki bodo za mesečno vozovnico prispevali 20 evrov, za letno pa 160 evrov.

Veljavnost letnih vozovnic bo 12 mesecev, ne le za šolsko leto, kakor je veljalo doslej.

Podrobnejše informacije o nakupu subvencionirane dijaške ali študentske vozovnice prek spleta so predstavljene na spletni strani Ministrstva za javno upravo.

S. B.