S KOLIKIMI LETI V ŠOLO?

Francoski predsednik Emmanuel Macron je naznanil, da bo v sklopu šolske reforme uvedel obvezno izobraževanje od tretjega leta naprej, namesto od šestega, kot to velja tudi pri nas in v večini držav EU. Vrtec oz. predšolska vzgoja naj bi bilo temeljno obdobje izobraževanja, je prepričan Macron. S tem bi vsem otrokom, tudi tistim iz revnejših območij omogočil enake možnosti pri vstopu v izobraževanje.

Kaj bi to pomenilo za otroke, ki danes ne obiskujejo predšolske vzgoje? V prvi vrsti gre tu za socializacijo otrok. Vsi naj bi imeli vsi enake možnosti na pragu svojega življenja. Študije zadnjega desetletja so pokazale ključni vpliv izkušenj v zgodnjem obdobju življenja na kognitivne funkcije, učno uspešnost in življenjske možnosti.

Kako pa je v drugih EU državah? Že pri štirih letih pa v obvezno izobraževanje vstopijo otroci na Severnem Irskem. Šolo morajo obvezno obiskovati 12 let. 7 let traja OŠ izobraževanje in 5 let srednješolsko. Pri petih letih vstopijo v obvezno izobraževanje na Cipru, Angliji, Malti, Škotskem in Walesu. V 23 državah stopijo otroci v obvezno šolstvo pri šestih letih. Sem sodi tudi Slovenija (zraven še: Avstrija, Belgija, Hrvaška, Češka, Danska, Francija, Nemčija, Grčija, Madžarska, Islandija, Irska, Italija, Liechtenstein, Luksemburg, Nizozemska, Norveška, Portugalska, Romunija, Slovaška, Španija, Švica, Turčija). Pri sedmih letih, kot nekoč mi, vstopijo v obvezno izobraževanje v Bolgariji, Estoniji, Finskem, Latviji, Poljskem, Srbiji in Švedskem. Eno leto pri tako rosnih leti pomeni ogromno.

Kdaj pa je pravi čas, da se otrok začne izobraževati? Janez Vogrinc, dekan Pedagoške fakultete UL: »Bistveno vprašanje tukaj je, kako mi pravzaprav poučujemo otroka? Če je učna vsebina posredovana na primeren način, torej na didaktično ustrezni način, potem se lahko otroci tudi pri 3. letu starosti marsikaj naučijo. Če se otrok iz družine z nižjim ekonomski statusom vključi v inštitucijo predšolske vzgoje zelo zgodaj, lahko to vpliva na njegov govorni in socialni razvoj. Posledično ima lahko tudi v kasnejših obdobjih izobraževanja boljše učne uspehe.«

Cilj EU za 2020 je, da bi bilo vsaj 95 % otrok, starih od 4-5 let vključenih v predšolsko izobraževanje. V Sloveniji 92 % otrok od treh let naprej obiskuje vrtce. Povprečje EU pa je 93 %. V Sloveniji se bo s 1. 9. 2018 pričel krajši program za otroke, ki ne obiskujejo vrtca. Vključeval bo 240 ur v popoldanskem času, ki bodo pomembne predvsem za socializacijo otrok. Šlo bo za skupine najmanj petih otrok. Program bo neobvezen, v dogovoru med lokalno skupnostjo, vrtci in starši. Tukaj računajo predvsem na vključitev otrok iz romskih družin in migrante, saj so ravno ti velikokrat izolirani od ostalih otrok.

K.V.