Samozaposleni, družbeniki in kmetje: Vlogo za povračilo izgubljenega dohodka zaradi karantene lahko oddate samo še danes

(vir: pixabay.com)

Za povračilo delno izgubljenega dohodka zaradi karantene ali obveznosti varstva otrok za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2021 mora upravičenec prek eDavkov predložiti vlogo (NF-Karantena) najpozneje do 15. januarja 2022.

Za obdobje od 1. januarja do 28. februarja 2022 je vlogo treba oddati v 15 dneh od pridobitve dokazila o nastopu karantene ali višje sile zaradi obveznosti varstva otroka zaradi druge zunanje objektivne okoliščine nezmožnosti obiskovanja vrtca ali šole, vendar najpozneje do 15. julija 2022.

Vloge ni mogoče vložiti v papirnati obliki.

Podrobnejše informacije so na voljo na povezavi: Samozaposlenim, družbenikom in kmetom v primeru karantene ali obveznosti varstva otrok pripada od 250 evrov do 750 evrov

M. P.