SDS POZIVA K OPREDELITVI V ZVEZI S SPOŠTOVANJEM PRAVNE DRŽAVE PRI DELU DRŽAVNEGA ZBORA IN NJEGOVIH DELOVNIH TELES

Vir: Demokracija.si

Vodja Poslanske skupine SDS je na predsednico in podpredsednike državnega zbora, vodje poslanskih skupin in poslance narodnih manjšin naslovila poziv k opredelitvi v zvezi s spoštovanjem pravne države pri delu državnega zbora. 

V preteklih dneh sta se namreč v Državnem zboru RS razkrila izjemno huda in zaskrbljujoča zloraba oblasti in poseg v pristojnost sodne veje oblasti, kar za zaščito dobrega imena Državnega zbora RS terja odziv, zato da se takšne zlorabe v hramu demokracije ne bodo nikoli več zgodile.

Dne 10. maja 2023 je potekala 14. nujna seja Mandatno-volilne komisije, sklicana zgolj dan prej, na dnevnem redu pa je bila točka dnevnega reda »Seznanitev s sodbama Višjega delovnega in socialnega sodišča v zvezi z nezakonitostjo sklepa Programskega sveta RTV Slovenija o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija in v zvezi z nezakonito razrešitvijo direktorice Televizije Slovenija«. Poslanci SDS, člani Mandatno-volilne komisije so na seji predsednico komisije Janjo Sluga večkrat pozvali, da pojasni poslovniške okvire za sklic seje s takšno točko dnevnega reda, vendar argumentiranih pojasnil niso prejeli, zato so sejo v nadaljevanju tudi obstruirali. 

Omenjeni nujni seji komisije so nato sledili še štirje sklici sej, na katerih bi člani Mandatno-volilne komisije odločali o razrešitvi in takojšnjem prenehanju opravljanja dela za določene programske svetnike RTV Slovenija.

Janje Sluga. Vir: Nova24tv

Zaradi vsega navedenega je vodja Poslanske skupine SDS od 12. maja 2023 do 7. julija 2023 na predsednico državnega zbora mag. Urško Klakočar Zupančič naslovila šest dopisov za pridobitev mnenja Zakonodajno-pravne službe (v nadaljevanju ZPS) o upravičenosti sklicev zgoraj navedenih sej komisije. Zaradi ignorance, samovoljne odločitve o nerelevantnosti zahteve in zavrnitvi dostopa do dokumenta z njene strani je vodja Poslanske skupine omenjeno mnenje bila prisiljena pridobiti na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.

Povsem nerazumljivo zavračanje zgoraj omenjenih zahtev in skrivanje dokumenta, povezanega z delom poslancev in državnega zbora, s strani predsednice državnega zbora je dobilo »pravi obraz« takrat, ko je vodja Poslanske skupine SDS vendarle prejela mnenje ZPS, ki med drugim navaja:

 »Glede na vse navedemo ZPS ugotavlja, da so Predlogi sklepov o razrešitvi in o prenehanju opravljanja dela članov Programskega sveta RTVS v neskladju z načelom zaupanja v pravo, načelom pravne varnosti in načelom vladavine prava, v neskladju z načelom delitve oblasti, v neskladju s svobodo izražanja, v neskladju z zakonom in v neskladju s poslovnikom državnega zbora«

Zaradi dejstva, da vladne stranke Socialni demokrati, Levica, predvsem pa Gibanje Svoboda, ki ji pripadata Janja Sluga in mag. Urška Klakočar Zupančič, postavljajo vladavino prava in pravno državo kot prioriteto njihovega delovanja, v Poslanski skupini SDS menimo, da njuni ravnanji, nenazadje pa tudi ravnanja vseh poslancev, članov Mandatno-volilne komisije, ki so sodelovali pri zlorabi oblasti in posegu v pristojnost sodne veje oblasti, ravnali samovoljno ter v neskladju z ustavo, zakonodajo in Poslovnikom državnega zbora, ne more in ne sme biti spregledano.