SDS: Za Slovence zunaj meja Republike Slovenije je domovina, ki jo bodo vedno nosili in občutili v srcu le ena, to je Slovenija

V luči nedavnih izjav predsednice republike Nataše Pirc Musar, ki je v okviru obiska slovenske narodne skupnosti v Trstu izjavila, da je njihova domovina Italija, v nadaljevanju objavljamo komentar Suzane Lep Šimenko, poslanke SDS in predsednice Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu.

Ob nedavnem obisku predsednice Republike Slovenije Nataše Pirc Musar pri avtohtoni slovenski narodni skupnosti v Trstu me je kot predsednico Komisije za odnose s Slovenci v zamejstvu in po svetu, predvsem pa kot Slovenko, osupnila njena izjava, ko je predstavnikom slovenske skupnosti dejala, da je njihova domovina Italija.

Prepričana sem, da je nepremišljena izjava vznemirila tudi tam zbrane dijake, ki so si v izkaz ljubezni in pripadnosti domovini za srečanje s predsednico na prsi ponosno pripeli slovensko zastavo in nagelj ter zamejsko skupnost v Italiji, v sosednjih državah kot tudi Slovence po svetu.

Za Slovence zunaj meja Republike Slovenije je domovina, ki jo bodo vedno nosili in občutili v srcu le ena, to je Slovenija.

Italija, Trst.
Srecanje predsednice republike Natase Pirc Musar z dijaki in profesorji slovenskih srednjih sol v Trstu. Foto: Boštjan Podlogar / STA

Slovenijo čutijo in s Slovenijo živijo, čeprav so mnogi tisoče kilometrov stran. Svojo ljubezen do domovine so nedavno izkazali tudi z zbiranjem sredstev za odpravo posledic poplav, ko so zbrali kar 1 mio EUR. Da seveda ne pozabim omeniti tudi njihovega prispevka k priznanju Republike Slovenije kot samostojne države, ki ga nikakor ne smemo pozabiti. Zaradi njihove dejavnosti, se je svetovno javno mnenje pričelo obračati na našo stran. Bili so naša diplomacija, ki je takrat še nismo imeli.

Slovenci izven meja Slovenije, so nepogrešljiv del slovenskega naroda, saj zunaj meja Slovenije pripomorejo h krepitvi narodne zavesti, ohranitvi slovenske kulture in slovenskega jezika ter skupaj z vsemi nami tudi želijo soustvarjati naš skupen slovenski prostor. Velika povezanost je vsekakor posledica negovanja in krepitve odnosov Republike Slovenije s slovensko skupnostjo v zamejstvu in po svetu ter prizadevanj za ohranitev in krepitev slovenske kulture, jezika in narodne identitete. Kot to določa tudi Zakon o odnosih Republike Slovenije s Slovenci zunaj njenih mejah so Slovenci in Slovenke v zamejstvu in po svetu enakovreden del enotnega slovenskega naroda, Republika Slovenija pa matična domovina vseh Slovencev zunaj njenih meja. Območja sosednjih držav, kjer prebiva avtohtona slovenska narodna skupnost, in Republika Slovenija pa tvorijo skupni slovenski kulturni prostor.

Ustavno zapisana skrb za Slovence zunaj meja Republike Slovenije ter njihov stik z matično domovino, je ne glede na politično usmeritev, temeljno izhodišče za določanje politike sodelovanja s slovensko skupnostjo v zamejstvu in po svetu. Nepremišljene izjave najvišjih predstavnikov države, ki kažejo na nerazumevanje zamejske stvarnosti, so zato ne le nespoštljive do njihovih pripadnikov, temveč so tudi škodljive za prizadevanja Republike Slovenije k ohranitvi in krepitvi slovenstva v skupnem slovenskem prostoru.

Vir: SDS.si