Se je Sloveniji osamosvojitev izplačala?

Višina bruto domačega proizvoda na prebivalca po regijah na območju nekdanje SFRJ.

Že dlje časa nam skušajo jugonostalgiki, med katerimi so tudi še vedno v slovenski javnosti vidni nekateri iz nekdanjega političnega vodstva v nekdanji Socialistični republiki Sloveniji, dopovedati, da je bila odcepitev Slovenije od nekdanje SFRJ “napaka”.

Da bi nam bilo boljše, če bi ostali skupaj. Posledično nas (vedno bolj) potiskajo nazaj na Balkan.

Zdaj pa so objavljeni podatki o višini bruto domačega proizvoda na prebivalca v posameznih pokrajinah nekdanje skupne države. Iz zemljevida, ki ga objavljamo, je razvidno, da je bila samostojna Slovenija v letu 2015 bistveno bolj razvita od ostalih.

Na žalost pa je razvidno tudi to, da so razlike med pokrajinami v Sloveniji še vedno zelo velike, kar nakazuje na neenakomeren razvoj pokrajin v državi, kjer je vse osredotočeno na osrednjeslovensko regijo (na uvodni sliki označeno s temno zeleno barvo).

Mnenje o tem, ali nam bi bilo boljše, če bi ostali “skupaj” in do osamosvojitve pred 28 leti ne bi prišlo, pa si naj na podlagi objavljenih podatkov ustvari vsak sam.

Vir: twitter

M. P.